ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHẮC LẠI TÍNH TỐI THƯỢNG CỦA CẦU NGUYỆN TRÊN NGUY CƠ « DUY HOẠT ĐỘNG »

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHẮC LẠI TÍNH TỐI THƯỢNG CỦA CẦU NGUYỆN TRÊN NGUY CƠ « DUY HOẠT ĐỘNG »

Trong buổi tiếp kiến chung hôm 25/4/2012,  Đức Thánh Cha đã cảnh giác chống lại nguy cơ « duy hoạt động » của đời thường và nhắc lại tầm quan trọng trỗi vượt của đời sống cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết đặt Chúa Kitô ở nền tảng của mọi hoạt động.

Tiếp theo loạt bài giáo lý về cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự ưu tiên của việc cầu nguyện, cá nhân hay cộng đoàn, chống lại nguy cơ « duy hoạt động ». Ngài giải thích : « Quá bận rộn, một cuộc sống cuồng nhiệt, cuối cùng thường là chai cứng tâm hồn ».

Thiếu đời sống cầu nguyện, « người ta có nguy cơ náo động và bận rộn vô ích trên bình diện giáo hội và mục vụ ».

Nhìn nhận tầm quan trọng của lao động, thế nhưng,  đức Bênêđictô XVI đã lấy làm tiếc rằng ngày nay mọi sự được đo lường « theo năng suất và hiệu năng ». Các hoạt động của đời thường phải được thực hiện cách có trách nhiệm và tận tâm, nhưng không được quên đi « nhu cầu Thiên Chúa », bằng không, hoạt động của chúng ta sẽ « trở nên trống  rỗng và mất đi linh hồn sâu xa của nó ».

Nếu « hai lá phổi cầu nguyện và Lời Chúa không nuôi dưỡng hơi thở cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, thì chúng ta có nguy cơ chết ngạt giữa hàng nghìn sự việc của mỗi ngày ». « Cầu nguyện là hơi thở  của linh hồn và của cuộc sống ».

Đề tại về sự tính tối thượng của cầu nguyện và Lời Chúa trên cách hoạt động, bao hàm cả những việc bác ái, chiếm một chỗ quan trọng đối với đức Bênêđictô XVI. Đó cũng là một trong những điểm quan trọng trong thông điệp « Deus caritas est » của ngài. Và đó cũng là những gì ngài đã nhắc lại cho các tổ chức bác ái của Giáo Hội : tầm quan trọng của chiều kích thiêng liêng của mọi hoạt động.

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: