ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU DỊCH ĐÚNG « PRO MULTIS » TRONG LỜI TRUYỀN PHÉP

ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU DỊCH ĐÚNG « PRO MULTIS » TRONG LỜI TRUYỀN PHÉP

Sau lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã có vài ngày nghỉ ngơi ở Castelgandolfo. Ngài đã tận dụng thời gian này để viết một bức thư, bằng tiếng Đức, gởi cho các Giám mục Đức, để kêu gọi các ngài chỉnh sửa bản dịch « pro multis » (« cho nhiều người ») của Kinh nguyện Thánh Thể. Đó là bản dịch hậu công đồng của công thức thánh hiến rượu trong thánh lễ. « Pro multis » trong tiếng Latinh đã được dịch ra trong tiếng Đức bằng « cho muôn người ».

Vào đầu triều đại giáo hoàng của ngài, Bộ Phụng Tự đã từng yêu cầu chỉnh sửa. HĐGM Hungari là HĐGM đầu tiên, vào năm 2009, đã áp dụng việc chỉnh sửa này. Đến lượt các HĐGM Chili, Argentina, các HĐGM nói tiếng Anh đã theo sau. Giáo Hội Pháp không liên quan đến yêu cầu chỉnh sửa này, vì bản dịch của họ gần với bản Latinh.

Nhắm đến lần xuất bản sắp tới bản tiếng Đức các sách phụng vụ, Đức Thánh Cha đã quyết đinh can thiệp cách cá nhân. Ngài yêu cầu các giám mục Đức một bản dịch trung thành hơn với lời của Chúa Kitô khi thiết lập Bí tích Thánh Thể.

Trong bài xã luận hàng tuần của mình, cha Lombardi đã giải thích tại sao bản dịch « cho nhiều người », trung thành với bản văn Tin Mừng hơn, được chọn lựa hơn so với bản dịch « cho muôn người » nhắm đến tính phổ quát của ơn cứu độ của Chúa Kitô. Một số người có thể nghĩ rằng việc làm rõ về mặt ngôn ngữ này chỉ nói với một số chuyên viên mà thôi. Trên thực tế, nó cho phép hiểu những gì thực sự quan trọng đối với Đức Thánh Cha và bằng thái độ thiêng liêng nào ngài đương đầu với các ưu tiên của mình.

Cha Lombardi giải thích : đối với đức Bênêđictô XVI, những lời lập Bí tích Thánh Thể là tuyệt đối căn bản : chúng ta đang ở trung tâm của đời sống của Giáo Hội. Với công thức « cho nhiều người », Chúa Giêsu đồng hóa với Người Tôi Tớ Gia-vê, mà ngôn sứ Isaia loan báo ; khi lặp lại những lời này, chúng ta diễn tả tốt hơn một sự trung thành kép : sự trung thành của chúng ta với lời của Chúa Giêsu và sự trung thành của Chúa Giêsu đối với Thánh Kinh. Chắc chắn, Chúa Giêsu đã chết để cứu độ muôn người, cần giải thích điều đó cho các tín hữu, nhưng đồng thời cũng cần phải giải thích cho họ ý nghĩa sâu xa của những lời thiết lập Bí tích Thánh  Thể. Chúa  hiến mình « cho các con và cho nhiều người » : chúng ta cảm thấy mình có liên hệ trực tiếp và trong thái độ biết ơn của chúng ta chúng ta phải có trách nhiệm về ơn cứu độ được hứa cho mọi người.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: