« THẦN HỌC GIA INTERNET » ĐỀ CẬP ĐẾN THẦN HỌC VỀ NET

« THẦN HỌC GIA INTERNET » ĐỀ CẬP ĐẾN THẦN HỌC VỀ NET

Phát biểu trên Radio Vatican hôm 21/4/2012, cha Antonie Spadaro, người Ý, giám đốc tạp chí danh tiếng Civilta cattolica của dòng Tên, đã tự hỏi: “Ngày nay, thách đố lớn lao đối với Giáo Hội không phải là học biết sử dụng Internet để loan báo Tin Mừng, nhưng là sống và suy nghĩ đức tin vào thời đại Net”.

Cha Spadaro, có biệt danh “thần học gia Internet”, đã tự hỏi: “Vào thời đại của các công cụ tìm kiếm, việc tìm kiếm Thiên Chúa trở thành điều gì? Ai là tha nhân của tôi vào thời đại Web? Người ta có thể cử hành phụng vụ hay phân phát các bí tích trên Web không?”

Cha Spadaro nhắc lại rằng “khi đức Pi-ô XI, vào năm 1931, làm phép, bằng tiếng Latinh, cho các thiết bị của Radio Vatican, ngài đã nhấn mạnh rằng truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc xa xôi là một phương tiện kết hiệp với Thiên Chúa ngay giữa lòng một gia đình, chứ không chỉ là một cách thức để truyền giáo hay chuyển tả các nội dung.” Đối với cha Spadaro, đó là “tạo nên các tương quan, xây dựng một đại gia đình các tín hữu”. “Bởi vì, trên Facebook, có hơn 500 triệu người, nên Giáo Hội không thể vắng mặt ở đó. Và chúng ta là những tín hữu, chúng ta được mời gọi trao ban cho thế giới một lời đề nghị đọc Internet theo nhãn quan thần học, giúp cho hiểu tiềm năng đích thực của vũ trụ này”

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: