RÒ RỈ TÀI LIỆU MẬT TẠI VATICAN : MỘT « SÁNG KIẾN TỘI ÁC »

Xem chi tiết

Advertisements

VATILEAKS: TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH BỮA ĂN VÀ VĂN NGHỆ NGOÀI TRỜI BẾ GIẢNG NĂM HỌC TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Xem chi tiết

ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC VÀ TRAO BAN TÁC VỤ ĐỌC SÁCH VÀ GIÚP LỄ

Xem chi tiết

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B: VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KẺ LÀM CON CHÚA BA NGÔI

Xem chi tiết

ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HÌNH ẢNH THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC VÀ TRAO BAN TÁC VỤ ĐỌC SÁCH VÀ GIÚP LỄ

Xem chi tiết

“SỰ NHỎ NHEN TẦM THƯỜNG ĐANG LAN TRÀN”

Xem chi tiết