HUẾ YÊU

 HUẾ YÊU

TA YÊU HUẾ, YÊU DÒNG SÔNG THƠ MỘNG

YÊU CON ĐÒ KHUƠ NHỊP NƯỚC ĐÊM TRĂNG

BÓNG THÔN NỮ CHỜ HỒN AI XA VẮNG

CHỞ CÁNH DIỀU THẢ VÀO GIẤC MƠ XA.

TA YÊU HUẾ, YÊU ĐÔI BỜ XA LẠ,

YÊU QUÁ TRÀNG TIỀN NỐI NHỊP VU VƠ.

YÊU THIÊN MỤ SOI BÓNG CHIỀU NGƯNG ĐỘNG.

YÊU TIẾNG CHUÔNG CHIỀU LAY NHẸ HỒN THƠ.

TA YÊU HUẾ, YÊU CON NGƯỜI XỨ HUẾ,

LẮM MỘNG MƠ MÀ CŨNG THIẾT THA ĐỜI.

DÒNG SÔNG ÊM, DẨU CUỘC ĐỜI DÂU BỂ,

THUYỀN EM LÊNH ĐÊNH NHƯ CÁNH ÉN CHIỀU BUỒN.

TA YÊU HUẾ, YÊU BAO NGƯỜI LẶNG LẼ,

DẤU CUỘC ĐỜI VÀO CHIẾC ÁO ĐƠN SƠ.

MÀU TU PHỤC NHƯ LỜI AI NGUYỆN ƯỚC

DÂNG TRỌN CUỘC ĐỜI CHO MUÔ KIẾP NỞ HOA.

                                                      TÂM NHI

%d bloggers like this: