ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHẤN MẠNH TẦM QUAN TRỌNG CỦA TUYÊN NGÔN « NOSTRA AETATE »

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHẤN MẠNH TẦM QUAN TRỌNG CỦA TUYÊN NGÔN « NOSTRA AETATE »

Hôm 10/5/2012, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến phái đoàn Hội nghị Do Thái Châu Mỹ Latinh, trong đó ngài đã nhắc lại tầm quan trọng của Tuyên ngôn « Notra Aetate » của Công đồng Vatican II về các tôn giáo ngoài kitô, và nhất là tương quan với Do Thái Giáo.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh : Tuyên ngôn này « tạo nên nền tảng và kim chỉ nam cho những nỗ lực của chúng ta nhằm để hiểu nhau hơn, tôn trọng và hợp tác giữa hai cộng đồng ».

« Nó không chỉ bày tỏ lập trường rõ ràng chống lại mọi hình thức bài Do Thái, nhưng còn đánh dấu bước khởi đầu cho việc tái lượng giá về mặt thần học mối tương quan giữa các Giáo Hội và Do Thái Giáo, trong việc nhìn nhận một di sản được chia sẻ, mà dẫn đến một sự hiểu biết và một sự cộng tác ngày càng gia tăng ».

Gợi lên « tình bạn », « sự tin tưởng, lòng tôn trọng và thiện chí » là những đặc điểm về mối tương quan giữa Do Thái Giáo và Kitô Giáo, Đức Thánh Cha đã vui mừng về những tiến bộ đạt được từ 50 năm qua.

Sau hết, Đức Thánh Cha kết luận : « Trong một thế giới bị đe dọa bởi việc đánh mất các giá trị tinh thần và luân lý, người Do Thái và kitô hữu có thể đảm bảo việc tôn trọng nhân vị và hòa bình, tôn trọng các tôn giáo và các nền văn hóa vì tương lai của gia đình nhân loại ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: