HÌNH ẢNH ĐỘNG TIÊN SƠN, PHONG NHA, KẺ BÀNG

HÌNH ẢNH ĐỘNG TIÊN SƠN

Advertisements

Một phản hồi

  1. […] cho mọi sự mệt nhọc hầu như tan biến. Điểm tham quan đầu tiên của anh em là Động Tiên Sơn (còn gọi là Động Khô). Mà đúng thật là Tiên Sơn ! Sau khi trèo lên gần 500 […]

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: