THƯỞNG THỨC MỘT VÀI BẢN NHẠC CỦA NHÓM “LES PRÊTRES”

THƯỞNG THỨC MỘT VÀI BẢN NHẠC CỦA NHÓM “LES PRÊTRES” (CÁC LINH MỤC)

Đây là nhóm nhạc sĩ gồm các linh mục của thuộc giáo phận Gap và Embrun, Pháp. Nhóm này hình thành do sáng kiến của Đức cha Jean-Michel di Falco Léandri. Đặc biệt, một trong ba thành viên của nhóm nhạc này là một người Việt Nam, anh Nguyễn Đình Nguyên, nguyên là cựu chủng sinh của giáo phận. Hai thành viên còn lại là hai linh mục Jean-Michel Bardet và Charles Troesch.

+ Bản nhạc “Mon Vieux”

+ “Je vous salue Marie”

+ “Puisque tu pars”

+ “Spiritus Dei”

+  “Savoir aimer”

Advertisements
%d bloggers like this: