GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG VATICAN TỪ CHỨC

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG VATICAN TỪ CHỨC

Chiều hôm qua, 24/5/2012, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa ra thông cáo sau: “Ngày 24/5/2012, lúc 14 giờ, Hội đồng quản trị của Viện tôn giáo vụ (IOR) đã nhóm họp khóa họp thông thường. Đặc biệt, một lần nữa, Hội đồng đã quan tâm đến một phương thức lãnh đạo đã khơi lên một sự lo âu gia tăng nơi các thành viên của mình. Bất chấp những thông báo mà Hội đồng gởi đến giám đốc của IOR, hoàn cảnh một lần nữa đã trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi đã cân nhắc, Hội đồng đã đồng nhất bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Giám đốc Gotti Tedeschi vì đã không làm tròn những nghĩa vụ căn bản khác nhau”.

Tiếp theo đó, Hội đồng đã khuyến cáo ngưng nhiệm kỳ giám đốc và thành viên Hội đồng của ông. “Lấy làm tiếc vì hoàn cảnh đã đưa đến việc bỏ phiếu này, các thành viên của Hội đồng quản trị đã xem quyết định của mình như là sống còn đối với IOR”.

Để thay thế ông Ettore Gotti Tedeschi, Hội đồng đang “tìm kiếm một vị giám đốc có khả năng tái lập những mối quan hệ rộng lớn và hữu hiệu giữa Viện và cộng đồng tài chánh, được xây dựng trên sự tôn trọng các tiêu chuẩn ngan hàng quốc tế. Ủy ban giám sát của các Hồng y sẽ nhóm họp vào ngày mai để rút ra kết luận từ cuộc bỏ phiếu của Hội đồng quản trị và quyết định những biện pháp cho tương lai”.

Tạm thời, vị phó giám đốc của Viện tôn giáo vụ, tức Ngân hàng Vatican, là ông Ronaldo Hermann Schmitz, người Đức, lên nắm quyền thay thế.

Được biết, ông Tedeschi là một trong những người đóng góp vào thông điệp “Caritas in veritate” của đức Bênêđíctô XVI.

Một nguồn tin khác cũng cho biết ông có liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu mật để phục vụ lợi ích cá nhân và chính trị của mình.

Tý Linh

Theo VIS, ZENIT, NLĐO

Advertisements

Một phản hồi

  1. […] vấn đề này, ngày 24/5 vừa qua, Hội đồng quản trị của Ngân hàng Vatican đã bỏ phiếu bất tín nhiệm vị Giám đốc và buộc ông phải từ […]

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: