ĐIỀU TRA Ở VATICAN : KHÔNG CÓ HỒNG Y NÀO BỊ NGHI NGỜ

ĐIỀU TRA Ở VATICAN : KHÔNG CÓ HỒNG Y NÀO BỊ NGHI NGỜ

Các cuộc điều tra được tiếp tục tại Vatican, liên quan đến các vụ rò rỉ các tài liệu mật. Trả lời cho các phóng viên, cha Lombardi, Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh, đã giải thích vào chiều thứ Hai 28/5/2012 rằng ủy ban các Hồng y do Đức Thánh Cha đặt lên để làm sáng tỏ các vụ rò rỉ này vẫn đang tiếp tục công việc của mình mà không để cho áp lực truyền thông tác động. Cha Lombardi cũng phủ nhận thông tin do một số cơ quan báo chí đưa ra, theo đó một Hồng y hay một phụ nữ có thể bị nghi ngờ hay nhắm đến bởi một cuộc điều tra. Cha Lombardi cũng đã giải thích rằng Paolo Gabriele, vị quản gia của Đức Thánh Cha, đã đảm bảo rằng ông sẽ cộng tác để chân lý được sáng tỏ. Sau cùng, Cha phát ngôn viên của Tòa Thánh đã nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha luôn được thông tin về tiến triển của sự kiện này và bị tổn thương bởi tình huống các sự kiện, nhưng vẫn bình tâm. Cha cho biết : tất cả đang được thực hiện để tìm cách tái lập nhanh hết sức có thể một bầu khí minh bạch, chân lý và tin tưởng.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: