CÁC THẦN HỌC GIA HỒI GIÁO LÊN ÁN CHỦ THUYẾT CẤP TIẾN

CÁC THẦN HỌC GIA HỒI GIÁO LÊN ÁN CHỦ THUYẾT CẤP TIẾN

Gần 200 thần học gia Hồi giáo, đến từ 23 nước, đã gặp nhau tại Moscou vào ngày 25-26/5/2012, cho một cuộc hội thảo cao cấp. Họ đã lên án chủ thuyết cấp tiến và việc sử dụng Hồi giáo với những mục đích chính trị.

Các tham dự viên đã loan báo việc thông qua một tuyên bố thần học lên án chủ nghĩa cực đoan và chủ thuyết cấp tiến và cả việc sử dụng sai lạc các thuật ngữ như “thánh chiến” (“djihad”), “người ngoại đạo” (takfir) và “califat” (lãnh thổ nhìn nhận thẩm quyền của một “calife”, tức người kế vị nhà tiên tri Mahomet trong việc thực thi quyền lực chính trị, ctnd).

Theo họ, việc giải thích sai lạc các thuật ngữ này đã dẫn đến kết quả là cấp tiến hóa nhiều người Hồi giáo trên thế giới, “đẩy họ đến chỗ tin rằng mục đích của Hồi giáo là thiết lập một trật tự chính trị chuyên chế dưới ngọn cờ tôn giáo”. “Nhân tố này là nguồn gốc của nhiều xung đột trong nhiều vùng của thế giới Hồi giáo”.

Các thần học gia này cũng thông qua một “fatwa” (kiến nghị pháp lý) giải thích rằng bạo lực đối với các tôn giáo khác, cũng như đối với người Hồi giáo, là không được phép.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: