CỨ 12 GIÂY, CÓ MỘT TRẺ EM CHẾT VÌ ĐÓI

CỨ 12 GIÂY, CÓ MỘT TRẺ EM CHẾT VÌ ĐÓI

Một cuộc gặp gỡ lớn về chủ đề nạn đói kém trên thế giới được tổ chức ngày 1 và 2 tháng Sáu ở Vienne, Áo, một cuộc họp thượng đỉnh quốc tế được Caritas Internationalis tổ chức. Mục tiêu là đề ra những giải pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm cho những người nghèo đói nhất. Trên thế giới, cứ 12 giây, có một trẻ em chết vì đói.

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: