ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI TRÌNH BÀY CÁI NHÌN CỦA NGÀI VỀ ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ TRƯỚC NHÀ CHỨC TRÁCH DÂN SỰ MILAN

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI TRÌNH BÀY CÁI NHÌN CỦA NGÀI VỀ ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ TRƯỚC NHÀ CHỨC TRÁCH DÂN SỰ MILAN

Tại Milan, nhân chuyến viếng thăm dịp Gặp gỡ quốc tế gia đình lần thứ VII, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã có buổi nói chuyện với nhà chức trách Milan về đạo đức chính trị. Dưới đây là bài tường thuật những gì Đức Thánh Cha đã nói, được Olivier Bonnel ghi lại :

Không có người làm là ông chủ của một người nào khác. Quyền lực đền từ Thiên Chúa. Công bằng đối với mọi người cai trị là nhân đức công cộng tuyệt hảo. Nhưng nó không đủ : chính lòng yêu chuộng tự do phân biệt những người cai trị tốt với người cai trị xấu. Đó là một bài học đích thực về đạo đức chính trị mà Đức Thánh Cha đã đưa ra, dưới dấu chỉ của thánh Ambrôsiô, nhà luật học lỗi lạc, triết gia, giám mục và là tiến sĩ Giáo Hội.

Đức Bênêđictô XVI không đặt vấn đề tính thế tục của Nhà Nước, nhưng làm rõ những điều kiện và những biên độ của tính thế tục này. Như ngài đã làm trước nghị viện Bundestag, Đức, vào tháng 09/2011, ngài đã phê bình chủ nghĩa thực chứng pháp lý có tham vọng xóa bỏ mọi quy chiếu luân lý. Từ lúc mà người ta vượt quá quan niệm một Nhà Nước tôn giáo (confessionnel), thì pháp luật phải được xây dựng trên luật bản nhiên. Tự do không phải là một đặc ân nhưng là một quyền mà quyền bính dân sự phải bảo đảm. Trong một Nhà Nước thế tục, mọi người đều phải có thể đề nghị cái nhìn của mình về đời sống chung, luôn luôn trong sự tôn trọng người khác và trong khung cảnh luật lệ nhắm đến thiện ích của mọi người. Đây là một ám chỉ rõ ràng của Đức Thánh Cha đối với các luật lệ được nhiều nước Tây phương thông qua.

Sau cùng, nếu việc phân biệt rõ các vai trò là quan trọng, thì cần phải nhìn nhận sự đóng góp mang tính xây dựng mà Giáo Hội có thể mang lại cho Nhà Nước, nhờ kinh nghiệm, học thuyết, các truyền thống, các tổ chức và các hoạt động phục vụ dân chúng của Giáo Hội. Vào những thời khủng hoảng này, các xã hội cần không chỉ những chọn lựa kỹ thuật – chính trị can đảm, nhưng còn sự nhưng không nữa. Gia đình là một vốn xã hội to lớn mà các luật lệ phải bảo vệ và trợ giúp vì sự thống nhất của các xã hội, đang khi mà những luật lệ về ly dị, hôn nhân đồng tính, hay hạn chế các quyền được một nền giáo dục Công giáo đang được thông qua đây đó. Theo Giáo Hội, Nhà Nước được mời gọi nhìn nhận căn tính riêng của gia đình, được xây dựng trên hôn nhân và mở ra cho sự sống, và quyền hàng đầu của các bậc cha mẹ trong việc tự do giáo dục con cái của mình, theo kế hoạch giáo dục mà họ cho là có giá trị và thích đáng.

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: