THÔNG BÁO VỀ CUỐN SÁCH CỦA MỘT NỮ TU LIÊN QUAN ĐẾN LUÂN LÝ TÍNH DỤC

THÔNG BÁO VỀ CUỐN SÁCH CỦA MỘT NỮ TU LIÊN QUAN ĐẾN LUÂN LÝ TÍNH DỤC

Bộ Giáo Lý Đức Tin đã công bố một thông báo về cuốn sách của nữ tu Margaret A. Farley, RSM, có tựa đề «Just love. A framework for christian sexual ethics », để lưu ý các tín hữu rằng tác phẩm này « không phù hợp với giáo thuyết của Giáo Hội Công Giáo. Do đó, nó không thể được sử dụng như là một sự diễn tả hợp thức giáo thuyết cho việc linh hướng và đào tạo, cho việc đối thoại đại kết và liên tôn ». Thông cáo, được ĐHY William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, ký và được Đức Thánh Cha chấp thuận.

Vào năm 2012, Bộ đã nói với tác giả để chuyển cho tác giả một đánh giá sơ bộ về cuốn sách của tác giả và chỉ cho thấy những vấn đề giáo thuyết mà nó chứa đựng. Câu trả lời của nữ tu đã không thỏa mãn, vì thế Bộ đã thực hiện một thủ tục kiểm tra cấp  bách. Sự đánh giá được thực hiện bởi một ủy ban các chuyên viên, nhóm họp vào năm 2011, đã xác nhận rằng cuốn sách nay chứa đựng « những khẳng định sai lầm, mà việc phổ biến nó có nguy cơ làm tổn hại nghiêm trọng đến các tín hữu ». Danh sách những khẳng định sai lầm được chuyển đến cho tác giả để mời gọi tác giả sửa chữa chúng. Theo các thành viên của Bộ, câu trả lời của nữ tu Farley « không làm sáng tỏ cách thích đáng những vấn đề nghiêm trọng được chứa đựng trong cuốn sách ». Chính vì thế, họ đã quyết định tiến hành công bố thông báo này với những trích đoạn sau :

« Tác giả không hiểu đúng vai trò của Huấn quyền của  Giáo Hội, như là giáo huấn có thẩm quyền của các giám mục hiệp thông với Đấng kế vị thánh Phêrô, giáo huấn mà hướng dẫn sự hiểu biết Lời Chúa như được gặp thấy trong Thánh Kinh, một sự hiểu biết luôn được Giáo Hội đào sâu hơn…Nữ tu Farley không biết đến giáo huấn chắc chắn của Huấn quyền hay xem giáo huấn này như là một ý kiến trong số các ý kiến khác, khi nữ tu có cơ hội đề cập nó…Nữ tu cũng biểu lộ một sự hiểu biết sai lệch về bản chất khách quan của luật luân lý tự nhiên ».

« Trong nhiều sai lầm và những hàm hồ của cuốn sách, có những lập trường về thủ dâm, các hành vi đồng tính, các kết hôn đồng tính, tính phân khả phân ly của hôn nhân và vấn đề ly dị và tái hôn ».

« Nữ tu Farley viết rằng nói chung thủ dâm không đặt ra bất kỳ vấn đề luân lý nào, một khẳng định không phù hợp với giáo lý Công giáo : « Trong đường hướng của một truyền thống lâu bền, cả Huấn quyền của Giáo Hội lẫn cảm thức luân lý của các tín hữu đã không do dự khẳng định rằng thủ dâm là một hành vi hỗn loạn tự nội và nghiêm trọng…Người ta tìm khoái lạc sắc dục bền ngoài quan hệ tính dục được đòi hỏi bởi trật tự luân lý, mối quan hệ mà thể hiện, trong khung cảnh của một tình yêu đích thực, ý nghĩa toàn vẹn của việc trao hiến hỗ tương và của việc sinh sản con cái » (GLGHCG, 2352). Nữ tu còn viết : « Theo quan điểm của tôi…, các quan hệ và các hành vi đồng tính có thể được biện minh, phù hợp với chính đạo đức tính dục, như các quan hệ và các hành vi khác giới »… Ý kiến này không thể chấp nhận được. Trên thực tế, Giáo Hội Công Giáo phân biệt giữa những người biểu lộ các khuynh hướng đồng tính và các hành vi đồng tính. Liên quan đến những người có khuynh hướng đồng tính, sách GLGHCG dạy rằng họ phải được đón tiếp « cách tôn trọng, thông cảm và tế nhị. Người ta phải tránh tất cả những dấu hiệu của sự kỳ thị bất công đối với họ » (số 2358). Trái lại, liên quan đến các hành vi đồng tính, sách Giáo Lý GHCG khẳng định : « Dựa vào Thánh Kinh, vốn lên án những quan hệ đồng tính như là những hành vi suy đồi nghiêm trọng, Truyền Thống đã luôn luôn tuyên bố rằng các hành vi đồng tính là hỗn loạn tự nội. Chúng trái ngược với luật bản nhiên. Chúng đóng cửa không cho hành vi tính dục ban tặng sự sống. Chúng không xuất phát từ một sự bổ túc tình cảm và tính dục đích thực. Chúng không thể được chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào » (số 2357).

Còn về lập trường của nữ tu Farley liên quan đến hôn nhân đồng tính, thông báo nhắc lại rằng « Giáo Hội dạy rằng  lòng tôn trọng đối với những người đồng tính không thể bằng bất cứ cách nào dẫn đến…việc nhìn nhận về mặt pháp lý những kết hôn đồng tính. Công ích đòi hỏi rằng các luật lệ nhìn nhận, nâng đỡ và bảo vệ sự kết hiệp hôn nhân như là nền tảng của gia đình, tế bào đầu tiên của xã hội…Việc không ban cương vị xã hội và pháp lý của hôn nhân cho những hình thức sống mà không và không thể là hôn nhân, là không mâu thuẫn với công bằng. Trái lại, chính đức công bằng đòi hỏi điều đó ».

« Nữ tu Farley viết : « Lập trường cá nhân của tôi là : sự cam kết hôn nhân phải chịu sự phân ly »… Lập trường này mâu thuẫn với giáo lý Công giáo liên quan đến tính bất khả phân ly của hôn nhân : Do chính bản chất của nó, tình yêu hôn nhân đòi hỏi vợ chồng một sự trung tín bất khả xâm phạm. Điều này là hệ quả của việc trao hiến chính bản thân họ mà vợ chồng thực hiện cho nhau. Tình yêu đòi hỏi chung thủy, không thể chỉ trung thành « cho đến khi có lệnh mới ». Sự kết hợp thân mật này, sự trao ban hỗ tương của hai nhân vị, và lợi ích của con cái họ, đòi phải có sự trung tín trọn vẹn của hai vợ chồng và đòi buộc phải có sự hiệp nhất bất khả phân ly… (số 1646). « Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến ý định nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa muốn một hôn nhân bất khả phân ly. Ngài đã hủy bỏ những sự dung thứ đã lọt vào luật cũ » (số 2382).

Theo nữ tu Farley, những người ly dị có thể tái hôn. « Lối tiếp cận này mâu thuẫn với giáo huấn Công giáo loại từ khả năng tái hôn sau ly dị… « Trung thành với lời dạy của Chúa Kitô (« Ai ruồng rẫy vợ mình và cưới lấy người khác thì phạm tội ngoại tình… »), Giáo Hội kiên định rằng Giáo Hội không thể nhìn nhận như là thành hiệu một kết hôn mới, nếu hôn nhân đầu tiên đã thành hiệu ». (số 1650).

« Qua thông báo này, Bộ bày tỏ sự tiếc nuối sâu xa về những gì mà một thành viên của một dòng sống thánh hiến…khẳng định những lập trường mâu thuẫn trực tiếp với giáo lý Công giáo về luân lý tính dục…Vả lại, Bộ mong muốn khích lệ các thần học gia để họ tiếp tục nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy thần học luân lý hoàn toàn phù hợp với những nguyên tắc của giáo lý Công giáo ».

Tý Linh

Theo VIS

Advertisements
%d bloggers like this: