TIẾP TỤC RÒ RỈ TÀI LIỆU MẬT Ở VATICAN

TIẾP TỤC RÒ RỈ TÀI LIỆU MẬT Ở VATICAN

Ghi ngày 16/01/2012, bức thư mới này được công bố trên tờ nhật báo trung-tả Ý « Repubblica », cho thấy sự ngạc nhiên của đức Hồng y Burke, Tổng trưởng của Tối cao Pháp viện Tòa Thánh, trước kế hoạch phê chuẩn những thực hành phụng vụ của phong trào Con Đường Tân Dự Tòng.

Vì là thành viên của Bộ Phụng Tự và cũng là người đảm trách hồ sơ này, nên đức Hồng y Burke đã viết cho đức Hồng y Tarcisio Bertone « sự sững sờ » của mình vì đã không được hỏi ý kiến. Đối với Hồng y Burke, một biện pháp như thế « dường như không thích hợp với huấn quyền phụng vụ của Đức Giáo Hoàng ».

Cha Lombardi, Giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, đã « không ngạc nhiên bởi sự rò rỉ này ». Ngài cho rằng « đó hẳn sẽ không phải là sự rò rỉ sau cùng », vì khả năng những người « nắm giữ các tài liệu này tiếp tục chiến dịch của mình, và không dừng lại đó ».

Cha Lombardi đã từ chối bình luận về nội dụng của tài liệu này. Từ vụ bắt giữ viên quản gia của Đức Thánh Cha là ông Paolo Gabriele, ngày 23/5/2012 vừa qua, thì đây là lần đầu tiên một cơ quan truyền thông Ý công bố một tài liệu mật mới. Tờ « Repubblica » đăng kèm theo tài liệu mật này một lá thư nặc danh khẳng định rằng Paolo Gabriele chỉ là một « con dê thục tội » mà thôi.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: