CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B: NƯỚC THIÊN CHÚA GIỐNG NHƯ HẠT LÚA

NƯỚC THIÊN CHÚA GIỐNG NHƯ HẠT LÚA

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B (17/06/2012)

[Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ       

Trong ba năm rao giảng và chữa lành khắp các nẻo đường Pa-lét-tin, Đức Giê-su đặc biệt quan tâm đến việc giúp các môn đệ và dân chúng hiểu về Nước Thiên Chúa (hay Nước Trời) mà Người thiết lập khi đến trần gian. Người đã dùng nhiều hình ảnh, nhiều dụ ngôn –là một hình thái văn chương bình dân và quen thuộc với người đương thời- để mạc khải về Nước Trời. Trong bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô chúng ta đọc hôm nay, chúng ta thấy Đức Giê-su dùng 2 dụ ngôn:

Dụ ngôn thứ nhất là Nước Thiên Chúa được ví như một hạt lúa được gieo vào lòng đất tự nó nầy mẩm, thành cây và trỗ bông nặng chĩu hạt lúa mới cho mùa gặt bội thu.

Dụ ngôn thứ hai là Nước Thiên Chúa giống như hạt cải bé nhỏ, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

Hai dụ ngôn trên có ý nghĩa gì với chúng ta hôm nay?

 II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Ed 17,22-24): Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp

22 Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi.  23 Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. 24 Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.

 2.2 Trong bài đọc 2 (2 Cr 5,6-10): Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa.

6 Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, 7 vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa… 8 Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. 9 Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. 10 Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

 2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 4,26-34):  Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở  thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ.

26 Khi ấy Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

30 Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

 III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa

1o) Bài đọc 1 (Ed 17,22-24)  là một đoạn sách của ngôn sứ Ê-dê-kien trong đó Thiên Chúa khẳng định Người là Đức Chúa, Người là Thiên Chúa vì Người sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót và sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng.” Đó là hình ảnh của công trình vĩ đại mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử Ít-ra-en cũng là lịch sử cứu độ nhân trần.

 2o) Bài đọc 2 (2 Cr 5,6-10) là một đoạn của thư thứ 2 của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô trong đó Thánh Phao-lô mời các tín hữu hãy noi gương bắt chước ngài mà sống đức tin cách mạnh dạn, can trường để làm đẹp lòng Thiên Chúa.

 3o) Bài Tin Mừng (Mc 4,26-34) là hai dụ ngôn mà Chúa Giê-su dùng để nói về Nước Trời (hay Nước Thiên Chúa) trong Sách Phúc Âm theo Thánh Mác-cô.

Trong dụ ngôn thứ nhất Nước Trời được ví như hạt lúa được gieo vào lòng đất và tự nó phát triển thành cây và đơm hoa kết trái.

Trong dụ ngôn thứ hai Nước Trời được ví như hạt cải bé nhỏ, nhưng khi nó thành cây thì nó lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

Cả hai dụ ngôn mang chung ý nghĩa là Nước Trời có sức mạnh nội tại khôn lường, vì đó là công trình của chính Thiên Chúa.

 3.2 Sứ điệp của Lời Chúa

– Là tin tưởng vào Nước Thiên Chúa là một thực tại xem ra nhỏ bé, vô hình, nhưng ẩn chứa một sức mạnh phát triển phi thường.

– Là mỗi người trong chúng ta phải cố gắng trở thành một hạt lúa, một hạt cải để được Thiên Chúa gieo vào một môi trường cụ thể (gia đình, khu xóm, giáo xứ, làng xã)  để chúng ta lớn lên và đem lại hoa trái ngon ngọt cho mọi người xung quanh.

 IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã ban tặng cho chúng ta Nước của Người (là Nước Thiên Chúa hay Nước Trời) và mời gọi chúng ta trở thành công dân của Nước ấy và làm cho Nước ấy phát triển lớn mạnh chung quanh chúng ta.   

 4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là

a) Tin vào Nước Trời là thực tại siêu hình nhưng có thật đang âm thầm lớn mạnh trong chúng ta và chung quanh chúng ta.

b) Gia nhập vào Nước ấy bằng sự dấn thân phục vụ Thiên Chúa và đồng loại.

c) Làm cho Nước ấy phát triển lớn mạnh trong tâm hồn và đời sống của chúng ta và của nhiều người.

 V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

 5.1 «Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.»  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho hết mọi người được ơn nhận ra hành động của Thiên Chúa trong trần gian và đón nhận Nước Thiên Chúa.

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu! 

5.2 «Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI, cho các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các linh mục và phó tế, cho các tu sĩ và giáo dân nam nữ, để mỗi Ki-tô hữu chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Thiên Chúa như Thánh Phao-lô Tông Đồ.

Hát:  Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu! 

 5.3 «Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các tín hữu thuộc giáo xứ chúng ta để ai nấy ý thức về trách nhiệm phải lớn lên để sinh hoa kết trái cho những người xung quanh và cho cộng đoàn Hội Thánh.

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu! 

 5.4 «Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.»  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả những người đang ươm và đang gieo những hạt giống tốt lành, yêu thương, bác ái và thánh thiện trong lòng người và lòng xã hội hôm nay, để họ luôn tích cực và kiên trì trong sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa đã giao.

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu! 

 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

   

Advertisements
%d bloggers like this: