LỂ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU NĂM B: MÁU CÙNG NƯỚC CHẨY RA TỪ CẠNH SƯỜN CHÚA GIÊ-SU

MÁU CÙNG NƯỚC CHẨY RA TỪ CẠNH SƯỜN CHÚA GIÊ-SU  

LỂ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU NĂM B (15/06/2012)

[Hs 11,1.3-4.8c-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ       

Chúng ta có thể nói: tháng 6 dương lịch là tháng của Tình Yêu vì Hội Thánh Công giáo dành riêng tháng 6 cho việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su tức cho Tình Yêu của Chúa Giê-su và trong tháng 6 Phụng Vụ cử hành 2 lễ của Tình Yêu: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giê-su và Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su. Chúng ta như bị “bội thực” vì Tình Yêu của Thiên Chúa!

  II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Hs 11,1.3-4.8c-9): Trái tim Ta thổn thức

1 Đức Chúa phán thế này: Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về. 3 Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. 4 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. 8 Hỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi! Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành! Làm sao Ta xử với ngươi như với Át-ma, để ngươi nên giống như Xơ-vô-gim được? Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. 9 Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh, và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.

 2.2 Trong bài đọc 2 (Ep 3,8-12.14-19): Nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt qua sự hiểu biết.

8 Thưa anh em, tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, 9 và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, 10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. 11 Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 12 Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa.

14 Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15 là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. 16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. 17 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, 18 để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, 19 và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.

 2.3 Trong bài Tin Mừng (Ga 19,31-37): Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Ki-tô, Tức thì. máu cùng nước chảy ra.

31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. 32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. 33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. 34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. 35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.   36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập. 37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

 III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa

1o) Bài đọc 1 (Hs 11,1.3-4.8c-9):   là một đoạn sách của ngôn sứ Hô-sê trong đó Thiên Chúa thể hiện tình yêu thương và sự chăm sóc Ít-ra-en như người cha, người mẹ chăm lo, săn sóc cho đứa con bẻ bỏng của mình. Lòng Chúa thổn thức, ruột gan Chúa bồi hồi trước mọi cảnh huống của dân riêng Người.

 2o) Bài đọc 2 (Ep 3,8-12.14-19): là một đoạn thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-xô trong đó Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu biết Tin Mừng mà ngài (và mọi Ki-tô hữu) đã được Thiên Chúa ban cho (trong/nhờ Đức Giê-su Ki-tô) để đón nhận và rao giảng cho dân ngoại là Tin Mừng của Tình Yêu và Ân Sủng.

 3o) Bài Tin Mừng (Ga 19,31-37): là tường thuật những giây phút cuối cùng của Đức Giê-su trên thập giá. Quân lính thấy Người đã tắt thở nên không đánh dập ống chân Người, nhưng một người lính lấy giáo đâm lủng cạnh sườn Người, để những giọt máu và nước cuối cùng chẩy ra.

 3.2 Sứ điệp của Lời Chúa

– Trước hết là đón nhận, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Tình Yêu tột cùng của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô trên thập giá,

– Kế đến là để cho Tình Yêu tột cùng ấy của Thiên Chúa nuôi dưỡng và biến đổi,

– Sau cùng là rao giảng hay làm chứng cho Tình Yêu ấy bằng những hành động bác ái, yêu thương, phục vụ đối với những người xung quanh.

 IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA

4.1 Sống với Thiên Chúa là Thiên Chúa thánh thiện và yêu thương con cái Người hơn cha mẹ yêu thương chăm sóc con cái mình. Sống với Chúa Giê-su đã Đấng đã đổ hết giọt máu cuối cùng để thanh tẩy và cứu độ chúng ta.   

 4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là

a) đón nhận, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Tình Yêu tột cùng của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô trên thập giá,

b) để cho Tình Yêu tột cùng ấy của Thiên Chúa nuôi dưỡng và biến đổi,

c) rao giảng hay làm chứng cho Tình Yêu ấy bằng những hành động bác ái, yêu thương, phục vụ đối với những người xung quanh.

 V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

 5.1 « Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.  Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người và mọi dân tộc trên thế gian này được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc như Ít-ra-en, dân riêng của Người.

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu! 

5.2 «Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI, cho các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các linh mục và phó tế, cho các tu sĩ và giáo dân nam nữ, để mỗi Ki-tô hữu có một đức ái vững chắc và một hiểu biết thiêng liêng sâu sắc về tình thương vượt quá sự hiểu biết của Chúa Giê-su Ki-tô.

Hát:  Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu! 

 5.3 «Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các tín hữu thuộc giáo xứ chúng ta, nhất cho những người tham dự thánh lễ này, để ai nấy được Thần Khí Thiên Chúa củng cố vững chắc trong đời sống nội tâm.

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu! 

 5.4 «Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả những ai khát khao Tình Thương và Ơn Cứu Độ, để họ được tái sinh trong máu và nước chẩy ra từ cạnh sườn “Đấng Thiên Chúa Bị Đóng Đinh Thập Giá”.

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu! 

 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Advertisements
%d bloggers like this: