THÊM MỘT TRANG GIÚP VƯỢT TƯỜNG LỬA

THÊM MỘT TRANG GIÚP VƯỢT TƯỜNG LỬA

http://anonymouse.org/anonwww.html

Thêm địa chỉ trang web bị bức tường lửa chặn vào khung như trên (ở đây lấy ví dụ trang http://www.yahoo.com) , sau đó bấm Surf anonymously.

Lưu ý: trang này không hữu dụng với những ai dùng usb 3G.

%d bloggers like this: