LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ TẠI GIÁO PHẬN HUẾ : TRỞ NÊN NGƯỜI PHỤC VỤ

LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ TẠI GIÁO PHẬN HUẾ : TRỞ NÊN NGƯỜI PHỤC VỤ

Sáng 21.06.2012, tại nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam, Huế, Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể đã chủ sự thánh lễ tấn phong chức Phó Tế cho 6 thầy thuộc giáo phận Huế, 6 tu sĩ thuộc Dòng Thánh Tâm, Huế, và 2 đan sĩ thuộc Đan viện Biển Đức, Thiên An, Huế. Thánh lễ được bắt đầu lúc 6g30, với sự đồng tế của Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Giám mục Phụ Tá Tổng giáo phận Huế, Đan Viện Phụ Biển Đức Thiên An Têphanô Huỳnh Quang Sanh, Cha Antôn Huỳnh Đầy, Bề Trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm Huế, Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Đại Chủng Viện Huế và đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân xa gần.

Trở nên người phục vụ

Ngay từ lời dẫn vào thánh lễ, Đức Tổng Têphanô đã làm nổi bật và ghi khắc hình ảnh phục vụ của các Phó Tế theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ. Trong bài huấn từ, Đức Tổng cho thấy các Phó Tế được đặt ra trong Giáo Hội là để phục vụ Dân Thiên Chúa. Việc phục vụ Dân Thiên Chúa này được thực hiện qua ba tác vụ chính : thừa tác viên Lời Chúa, thừa tác viên Bàn Thờ và thừa tác viên bác ái. Dĩ nhiên, những tác vụ này luôn được thực thi nhờ ơn Chúa Thánh Thần, theo lệnh của Giám mục hay nhân danh Giám mục và linh mục quản xứ.

Cam kết sống đời phục vụ

Đời sống phục vụ được đề nghị cho các ứng viên Phó Tế như là con đường nên thánh của bậc sống của mình, chính vì thế, các ứng viên, một khi chọn lựa bước vào đời sống này, cần nói lên cam kết của bản thân. Họ phải là « những người có tiếng tốt », sống tác vụ của mình « trong bậc độc thân » như là « dấu chỉ » và là « động lực của đức ái mục vụ ». Đời sống phục vụ phải được « bén rễ và xây dựng trong đức tin », « ăn ở trong sạch…trước mặt Thiên Chúa và người đời » để xứng đáng là « những người ban phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa ». Họ phải giữ vững lòng tin cậy vào Tin Mừng mà, đối với họ, không chỉ là lương thực thiêng liêng hằng ngày nhưng còn cần được rao giảng, « trong lương tâm ngay thẳng » và « bằng việc làm ».

Chính với những đòi hỏi của bậc sống đó mà các ứng viên cam kết dấn thân « chu toàn nhiệm vụ Phó Tế với lòng bác ái khiêm nhường », « gìn giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm ngay thẳng », « rao giảng đức tin ấy đúng với Tin Mừng và truyền thống Giáo Hội », « sẵn sàng sống bậc độc thân suốt đời » như là « bằng chứng đã cống hiến tâm hồn mình cho Chúa Kitô vì Nước Trời để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại », « gìn giữ đời sống cầu nguyện… trung thành chu toàn các Giờ Kinh Phụng Vụ… » và « kính trọng và vâng phục » Đấng Bản Quyền hợp pháp của mình. Chức Phó Tế được Chúa Kitô trao ban qua Giáo Hội và trong Giáo Hội, chính vì thế mà ứng viên phải sống bậc sống này trong Giáo Hội, trong sự vâng phục Đấng Bản Quyền mà Giáo Hội đã đặt lên.

Được thánh hiến để phục vụ

« Con có muốn được thánh hiến do việc đặt tay của Cha và ơn Chúa Thánh Thần để thi hành thừa tác vụ của Hội Thánh không ? ». Với câu hỏi này, Đấng Bản Quyền sẽ nhận được câu trả lời của mỗi ứng viên « Thưa con muốn ». Và chính từ sự tự do tự nguyện này của mỗi ứng viên mà Đức Giám Mục đặt tay thánh hiến ứng viên trong Thánh Thần để sai đi phục vụ.

Lời nguyện thánh hiến là cao điểm của thánh lễ hôm nay : « Lạy Cha, chúng con xin Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các thầy, để nhờ Ngài, các thầy được bảy ơn Cha thêm sức, sẽ trung thành thi hành thừa tác phục vụ ».

Việc đặt tay thánh hiến mang nhiều ý nghĩa : được dành riêng để thuộc trọn về Chúa, để phụng sự Thiên Chúa, được nâng lên bậc sống giáo sĩ, được trao ban sứ mạng phục vụ Dân Thiên Chúa… Đặc biệt, điều quan trọng của việc thánh hiến này, đó là tuôn đổ Ơn Chúa Thánh Thần xuống trên ứng viên, để ứng viên có thể chu toàn những bổn phận, những đòi hỏi của bậc sống, không phải chỉ với những nỗ lực bản thân nhưng trước hết là nhờ ơn Chúa giúp. Điều đó mời gọi ứng viên biết kín múc mỗi ngày sức mạnh cho đời phục vụ của mình nơi Thiên Chúa. Chính Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn sống cho đời phục vụ.

« Con biết con yếu đuối… »

Lời bài hát trong thánh lễ hôm nay nhắc nhở các ứng viên ý thức hơn về những yếu đuối và giới hạn của mình : Kho tàng của Thiên Chúa được chứa đựng trong những bình sành. Chính vì thế mà mỗi ứng viên càng xác tín hơn nữa vào ơn Chúa giúp : « Xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy ». Hình ảnh mỗi ứng viên nằm phủ phục như là một lời tha thiết cần đến ơn Chúa, cần đến lời cầu nguyện của các thánh và mọi thành phần dân Chúa, để có thể đảm nhận những đòi hỏi của bậc sống ; đồng thời hình ảnh đó cũng ghi khắc sâu hơn trong tâm trí của mỗi ứng viên tinh thần phục vụ quên mình mà việc thánh hiến lên chức Phó Tế mời gọi.

Vui đời phục vụ

Dĩ nhiên, đời sống phục vụ không chỉ là những đòi hỏi và bổn phận, nhưng đó còn là niềm vui phục vụ. Ơn gọi đến phục vụ là ơn gọi của người cảm nghiệm được niềm vui của đời dâng hiến, của người đã ý thức được sự tự do trao hiến bản thân mình để cho thế gian được sống dồi dào. « Không có tình yêu nào cao cả hơn là tình yêu của người đã hy sinh vì bạn hữu của mình ». Phụng vụ hôm nay cũng diễn tả niềm vui đó : « Hạnh phúc êm đềm Chúa ơi, lòng say mối duyên đất trời… » Chính trong niềm vui dâng hiến và phục vụ này mà những hoa trái phục vụ sẽ nảy sinh.

Tâm tình tri ân

Cũng chính trong niềm vui khôn tả đó mà cả cộng đoàn dân Chúa và cách riêng các Tân Phó Tế dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn : Te Deum Laudamus… Tạ ơn Chúa vì « không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con » ; tạ ơn Chúa vì những hoa trái của bao mồ hôi, nước mắt, vất vả, hy sinh, của biết bao lời cầu nguyện và nâng đỡ, đồng hành, của biết bao công ơn trời bể ; tạ ơn Chúa vì một cuộc sống mới bắt đầu : dâng hiến phục vụ.

Tý Linh

Nguồn ảnh: tonggiaophanhue.net

%d bloggers like this: