KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO CÁC ỨNG VIÊN LINH MỤC TẠI VIỆT NAM

KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO CÁC ỨNG VIÊN LINH MỤC TẠI VIỆT NAM

Từ 01-15/07/2012 diễn ra “Khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo các ứng viên linh mục tại Việt Nam”, do Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tổ chức, với chủ đề: “Hướng đến sứ vụ, tự đào tạo và đào tạo người khác có khả năng phân định”.

Khóa học quy tụ khoảng 100 linh mục đến từ các Đại Chủng Viện của Việt  Nam, đến từ các giáo phận Việt Nam và từ một số dòng tu nam tại Việt Nam (Dòng Tên, Phanxicô, Đaminh, Don Bosco, Dòng Thánh Thể, Dòng Chúa Cứu Thế).

Khóa học được tổ chức với sự tài  trợ của Hội Thừa Sai Paris, đặc biệt Hội mời 8 giáo sư người Pháp (hầu hết là linh mục và là giáo sư của Học viện Công giáo Paris) đến trình bày các đề tài theo chủ đề đặt ra.

Đề tài này sẽ được đào sâu dưới nhiều quan điểm (triết học, xã hội học, nhân học, chú giải, thần học, linh đạo, luân lý…) nhằm áp dụng vào lãnh vực đào tạo linh mục (phân định ơn gọi, khả năng phán đoán, khả năng lựa chọn, quyết định trong hoàn cảnh mục vụ khác nhau). Làm thế nào để đào tạo các linh mục có khả năng phân định để chu toàn ba chức năng: giảng dạy, thánh hóa và lãnh  đạo? Làm thế nào sống đời linh mục một cách phong phú và vui tươi  theo ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục?

Những bài thuyết trình sẽ trình bày những yếu tố căn bản đề suy tư về việc phân định trong đời sống kitô hữu nói chung và trong đời sống linh mục nói riêng, khởi đi từ Thánh Kinh, Thánh Truyền và từ suy nghĩ về một số khía cạnh của bối cảnh hiện đại của toàn cầu hóa và của sứ mạng Giáo Hội hôm nay. Chiều kích thực tế của vấn đề, đặc biệt trong bối cảnh đào tạo linh mục, sẽ được đào sâu trong các buổi thảo luận nhóm và trong các buổi đúc kết.

Các đề tài  thuyết trình như sau:

Tuần I: Thánh Kinh và Thánh Truyền

1. Cựu Ước (Vincent Sénéchal): nghiên cứu ba khuôn mặt bậc thầy trong phân định: Môise, Samuel và Salomon.

2. Tân Ước: (Claude Tassin): nghiên cứu về phân định luân lý và thiêng liêng theo thánh Phaolô.

3. Lịch sử thần học (Gilles Berceville): nhân đức “khôn ngoan” trong truyền thống tu đức và nơi thánh Tôma Aquino.

4. Luân lý (Vincent Leclercq): phân định hành động của Thiên Chúa trong lịch sử con người và trong các cộng đoàn.

Tuần II: Sứ mạng của Giáo Hội trong thế giới hôm nay

5. Các khoa học về giáo dục (Eric Dagiral): Thách thức của các phương tiện truyền thông mới đối với việc đào tạo.

6. Triết học (Alain Riou): Phân định trong các cuộc  đối thoại giữa các nền văn hóa. Sự đóng góp của Francois Jullien.

7. Thần học căn bản và tín lý (Luc Forestier): Phân định kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của Giáo Hội trong ánh sáng của mối quan hệ của Giáo Hội với dân Israel.

8. Thần học tôn giáo (Thierry-Marie Courau): Cuộc gặp gỡ với Phật giáo như là một nơi phân định đối với Giáo Hội.

Khóa học này sẽ kết hợp với việc thăm viếng các cơ sở của giáo phận Đà Lạt và đặc biệt sẽ  có buổi găp gỡ với Đức cha Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam.

Trong thánh lễ khai mạc Khóa học, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM VN, đã mời gọi mọi người đặt Khóa học này dưới sự bảo trợ và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Bậc Thầy Phân Định của các tâm hồn.

Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Linh mục và Chủng Sinh, cho biết Khóa Bồi Dưỡng này được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, sau năm 1975. Nó giúp cho các tham dự viên có cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về một lãnh vực quan trọng trong sứ mạng của Giáo Hội. Đây cũng là một dịp đặc biệt cho những người đang cùng thực thi sứ mạng này được gặp gỡ nhau, hiểu biết nhau và sống với nhau.

Tý Linh

%d bloggers like this: