AUDIO BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI VỚI CÁC LINH MỤC THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG TẠI ĐÀ LẠT

BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI VỚI CÁC LINH MỤC THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG TẠI ĐÀ LẠT

Cuộc gặp gỡ với vị Đại diện Đức Thánh Cha và bài nói chuyện của ngài diễn ra vào sáng thứ Bảy 07/07/2012.

Từ đầu đến phút thứ 2’40’’ là bài phát biểu của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh.

Từ phút 2’45’’ là đáp lời của Đức Tổng và tiếp theo là bài nói chuyện của ngài.

Advertisements
%d bloggers like this: