ĐỨC CHA GERHARD MULLER : « VATICAN II ĐÓNG MỘT VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI »

ĐỨC CHA GERHARD MULLER : « VATICAN II ĐÓNG MỘT VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI »

Đức cha Gerhard Müller, trong một buổi nói chuyến với Radio Vatican Đức ngữ, đã đề cập lâu dài đến các cuộc thương thuyết với nhóm thủ cựu. Đối với ngài, mục tiêu theo đuổi là « sự hiệp nhất của Giáo Hội và của các tín hữu với Giáo Hội ». « Người ta chỉ có thể là Công giáo nếu nhìn nhận cách trọn vẹn đức tin của Giáo Hội ». Ngài nói thêm : Giáo Hội « bao hàm huấn quyền trong đó Công đồng Vatican II đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. »

Đức Cha Tân Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin nói rõ : cần phải « vượt qua những ngăn cản bên trong mà một số nhóm bên lề đưa ra », để họ « mở ra cách tin tưởng cho Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI của chúng ta và cho hết những ai hành động cho ngài ».

Đức Cha nhấn mạnh rằng đây không phải là vấn đề « bó buộc hay cưỡng buộc một người, cách nào đó, nhưng điều quan trọng là nhận ra sự tự do của đức tin và sự tự do của các con cái Thiên Chúa, cũng như sự trọn vẹn của mạc khải của Thiên Chúa, được giao phó cho Giáo Hội, và do đó cho huấn quyền của Giáo Hội để giải thích trung thành ». Đối với ngài, « sự hiệp nhất của Giáo Hội và chân lý đức tin là hai mặt của một đồng tiền ».

Mặt khác, trong cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Kathpress của Áo, Đức Cha cũng nói thêm rằng « cần phải mở ra cho Truyền Thống sống động, mà không bị ngưng lại vào một hoàn cảnh nào đó – như xung quanh năm 1950 chẳng hạn -,   nhưng vượt lên trên ».

Đối với Đức Cha, sự hiệp nhất của Giáo Hội không thể bị làm khổ sở bởi ý thức hệ mà, dưới một phương thức bè phái, cánh hữu cũng như cánh tả, cộng tác vào việc phá hủy Giáo Hội.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: