HÌNH ẢNH ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDE GIRELLI THĂM GIÁO HẠT BẢO LỘC, ĐÀ LẠT

HÌNH ẢNH ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDE GIRELLI THĂM GIÁO HẠT BẢO LỘC, ĐÀ LẠT

Sáng Chúa Nhật 8/7/2012

%d bloggers like this: