HÌNH ẢNH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC VIẾNG MỘ ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE TẠI DI LINH CÙNG VỚI VỊ ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH

HÌNH ẢNH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC VIẾNG MỘ ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE TẠI DI LINH CÙNG VỚI VỊ ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH

Sáng Chúa Nhất 8/7/2012, Các tham dự viên của Khóa Bồi Dưỡng cùng với Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli đã đến Di Linh để viếng mộ Đức cha Jean Cassaigne (tên Việt: Sanh), vị tông đồ người cùi. Cuộc thăm viếng này làm nổi bật hình ảnh của một vị thừa sai thuộc Hội Thừa Sai Paris, hình ảnh của người sống đời yêu thương phục vụ đến độ hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Và đó cũng là một mẫu gương cho các tham dự  viên của Khóa Bồi Dưỡng.

Advertisements
%d bloggers like this: