TIỂU SỬ CHA FX. NGUYỄN TIẾN CÁT

TIỂU SỬ

Cha FX. NGUYỄN TIẾN CÁT 

–     Sinh ngày 27 tháng 5 năm 1934, tại xã Hà Thạch, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (thuộc giáo xứ Hà Thạch, giáo phận Hưng Hoá). Con ông Nguyễn Văn Quý và bà Trần Thị Tý.

–    Gia đình có 10 người con : 6 trai 4 gái. Cha FX. Nguyễn Tiến Cát là con út trong gia đình.

–          Từ 1945-1954 : Trường Latinh tại Nhà chung Hưng Hoá.

–          Từ 1947-1952 : Tiểu chủng viện Hà Thạch

–          Từ 1952-1954 : Tiểu chủng viện tại Tông

–          Từ 1959-1966 : Đại Chủng Viện Xuân Bích : tại Thị Nghè (1959-1962), Huế (1962-1964), Vĩnh Long (1964-1966)

–          Thụ phong linh mục ngày 27 tháng 4 năm 1966 do Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện, tại Vĩnh Long.

Đã đảm nhận các giáo vụ sau :

–          Từ tháng 7 đến tháng 11 / 1966 : Phó xứ Hoà Thuận, giáo phận Đà nẵng

–          Từ tháng 11/1966 đến tháng 5/1967 : Phó xứ Chính Toà, giáo phận Đà Nẵng

–          Từ 1967-1968 : Dạy học và Giám luật tại Tiểu chủng viện Thánh Gioan

–          Từ 1968-1972 : Du học tại Paris

  • 1968-1970: Institut Catholique de Paris – Thần học Cycle B
  • Làm Solitude mùa hè năm 1970 tại La Clarté Dieu (Paris) ; Nhập Hội Xuân Bích năm 1970
  • 1970-1972: Institut d’Etudes Sociales,

–          Từ 1972-1973 : Dạy học tại Tiểu chủng viện Thánh Gioan Đà nẵng

–          Từ 1974-1994 : Dạy học và quản lý tại Đại chủng viện Hoà Bình ; từ 1975 kiêm nhiệm phó xứ Phú Thượng, giáo phận Đà nẵng

–          Từ 1994-2000: Dạy học tại ĐCV Huế, kiêm quản lý 2 năm

–          Từ năm 2000 đến nay : Phó giám đốc ĐCV Huế

Advertisements
%d bloggers like this: