CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B: CHỌN NẾP SỐNG MỚI VÀ TRỞ THÀNH CON NGƯỜI MỚI

CHỌN NẾP SỐNG MỚI VÀ TRỞ THÀNH CON NGƯỜI MỚI

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (05/08/2012)

[Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga  6,24-35]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ       

Nếu nhìn kỹ vào đời sống Ki-tô hữu của mình, chúng ta sẽ thấy có sự mâu thuẫn trầm trọng giữa niềm tin và cách sống. Nói theo Thánh Kinh là nhiều lúc chúng ta vẫn sống theo nếp sống cũ hay theo con người cũ, trong khi đáng lẽ ra chúng ta phải có một nếp sống mới và trở thành con người mới mà Thiên Chúa mong muốn và định liệu cho chúng ta. Sống theo nếp sống cũ hay là theo con người cũ là sống theo não trạng, suy nghĩ, lý luận, đánh giá của người đời, của người không có đức tin. Còn sống theo nếp sống mới hay theo con người mới là sống theo Thần Khí của Chúa Ki-tô và phán đoán mọi người, mọi sự theo các tiêu chuẩn và giá trị của Tin Mừng.

Đó là tình trạng phân hóa nội bộ ngay trong mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha Gioan Phao-lô II cho đây là mối nguy hại trầm trọng nhất của người tín hữu thời nay. Các bài Sách Thánh hôm nay sẽ giúp chúng ta nhận rõ chân tướng của mình qua thái độ của những người Ít-ra-en trong sa mạc và thái độ của những người Do-thái sống cùng thời với Chúa Giê-su, mà hoán cải.

 II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Xh 16,2-4.12-15): Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn.

2 Hồi ấy trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 3 Con cái Ít-ra-en nói với các ông: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây!”

4  Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không.

12 “Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng: Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” 13 Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. 15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau: “Man hu?” Nghĩa là: “Cái gì đây?” Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê bảo họ: “Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn !

 2.2 Trong bài đọc 2 (Ep 4,17.20-24): Anh em phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.

17 Thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. 20 Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Ki-tô như vậy đâu;  21 ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giê-su và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giê-su. 22 Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, 23 anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, 24 và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.

 2.3 Trong bài Tin Mừng (Ga 6,24-35): Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.

24 Khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?”  26 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” 30 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !

 III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)    

3.1.1 Trong Bài đọc 1 (Xh 16,2-4.12-15) chúng ta thấy Thiên Chúa cư xử một cách thật kỳ lạ với dân chúng Ít-ra-en. Dân thì hoặc lầm bầm hoặc lớn tiếng than trách Thiên Chúa và tâm hồn cứng ngoái trở lại miền đất của nô lệ, thế mà Thiên Chúa chẳng trách phạt mà lại còn bàn cho cả bánh cả thịt để họ có thể sống trong sa mạc. Thiên Chúa thật nhân từ và hào phóng! Nhưng chúng ta còn khám phá ra một nét đẹp nữa trong cách cư xử của Thiên Chúa: Thiên Chúa muốn con cái Ít-ra-en hiểu rằng họ chỉ có thể sống được khi cậy trông và chạy đến với Người. Họ phải lệ thuộc vào Người không phải để làm nô lệ cho Người mà để được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc như một người mục tử, như một Người Cha! Thiên Chúa thật tuyệt vời biết bao!

 3.1.2 Trong Bài đọc 2 (Ep 4,17.20-24) Thánh Phao-lô Tông đồ khuyên nhủ các tín hữu Ê-phê-sô sống theo Thần Khí của Chúa Ki-tô, sống theo con người mới chẳng những đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa mà còn được tái tạo trong Chúa Giê-su Ki-tô (x. St) để trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô” (Rm 8,29). Thế có nghĩa là Thiên Chúa chẳng những có mong ước mà còn “lập trình” cho các Ki-tô hữu trở nên chi thể, nên bạn hữu, nên người thân thiết của Con Một Người.

 3.1.3 Trong Bài Tin Mừng (Ga 6,24-35) chúng ta thấy Chúa Giê-su có thái độ thật đáng khâm phục khi đứng trước những người đồng hương có suy nghĩ nông cạn và vụ lợi (vật chất). Chúa Giê-su không khinh rẻ, không coi thường và xua đuổi họ mà ân cần, nhẫn nại chỉ bảo cho họ biết con đường dẫn đưa họ đến sự sống thật, sự sống vĩnh cửu. Con đường đó là TIN VÀO ĐẤNG THIÊN CHÚA CHA SAI ĐẾN, là CHÚA GIÊSU NA-DA-RÉT đang đứng trước mặt họ. Chúa Giê-su cho chúng ta thấy chân dung của một Vị Thiên Chúa muốn ban hạnh phúc thật cho con người và nhẫn nại giáo dục con người!

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Chúa muốn chúng ta làm gì?)    

là:  “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

Và là: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,  và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.”

 IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã vì yêu thương chúng ta mà mời gọi chúng ta sống đời sống mới và trở thành con người mới trong Thần Khí của Thiên Chúa.

 4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Là tin vào Đấng Người đã sai đến là tin vào Chúa Giê-su Ki-tô. Không chỉ là tin một cách mông lung, mờ nhạt mà là phó thác trọn cuộc đời mình cho Chúa, là sống chết với Chúa, để có thể nói như Thánh Phao-lô. “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 20).

Sống mối tương quan gắn bó mật thiết như thế với Chúa Ki-tô là chúng ta sống phong cách của những con người mới  và tâm trí chúng ta sẽ được Thần Khí đổi mới theo kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa.

 V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ CHO THẾ GIỚI 

5.1 «Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người, mọi nước trên thế gian này biết sống đẹp lòng Thiên  Chúa và làm những việc Thiên Chúa muốn.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 5.2 «Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đấng Kế Vị Thánh Phê-rô, cho các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các linh mục và phó tế, để các ngài biết lắng tai nghe tiếng kêu than của những người đang phải khốn khổ vì nghèo đói, bệnh tật, áp bức và bất công.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 5.3 «Tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các Ki-tô hữu, nhất là những người thuộc giáo xứ chúng ta, để nhờ ơn Chúa giúp, họ biết sống đạo thực sự là sống dưới sự tác động và hướng dẫn của Lời Chúa đầy ánh sáng và sức mạnh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 5.4 «Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.»  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho những người sống thờ ơ trong đời sống tâm linh, cho những Ki-tô hữu không dám dấn thân cho Chúa, để họ được Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới thành những con người mới!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                                                

Advertisements
%d bloggers like this: