MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LAVANG XƯA

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LAVANG XƯA

This slideshow requires JavaScript.

Hình chụp từ kho lưu trữ của Hội Thừa Sai Paris

 

%d bloggers like this: