VIDEO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI CHIỀU 14/08/2012 TẠI LA VANG: GIÁO HỘI ĐÒI CÓ SỰ TỰ DO TÔN GIÁO CĂN BẢN ĐỂ RAO GIẢNG VÀ SỐNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH

VIDEO BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI CHIỀU 14/08/2012 TẠI LA VANG

Trong bài giảng này, Đức TGM nhấn mạnh đến sức mạnh, ý nghĩa và tầm quan trọng của đức tin Kitô giáo trong việc định hướng và biến đổi cuộc sống, cũng như đóng góp vào việc xây dựng một xã hội nhân bản hơn. Để được như thế, Giáo Hội cần có sự tự do tôn giáo căn bản để rao giảng và sống đức tin của mình cách công khai. Đối với Đức TGM, sống đức tin cách riêng tư hay công khai thể hiện sự duy nhất của một tín hữu-công dân. Một người Công giáo tốt sẽ là một người công dân tốt. Ở đâu có Chúa Kitô hiện diện thì ở đó con người trở nên nhân đạo hơn! Đức TGM mong muốn trong tương lai gần, Giáo Hội Công giáo Việt Nam sẽ mang lại sự đóng góp của mình vào lãnh vực hiểu biết tại các trường Trung học, Đại học, các phúc lợi xã hội.

Advertisements
%d bloggers like this: