SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA GỞI CHO HỘI NGHỊ RIMINI : « CON NGƯỜI LUÔN LUÔN KHAO KHÁT CÁI VÔ BIÊN »

SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA GỞI CHO HỘI NGHỊ RIMINI : « CON NGƯỜI LUÔN LUÔN KHAO KHÁT CÁI VÔ BIÊN »

« Trong đời sống mọi ngày, ngay cả khi người ta khước từ hay chối bỏ Thiên Chúa, thì sự khao khát cái vô biên nơi con người vẫn không biến mất. Lúc đó bắt đầu một cuộc tìm kiếm tuyệt vọng và vô bổ « những cái vô biên sai lạc » mà có thể làm thỏa mãn ít là trong một thời gian. Và như thế, con người lao mình vào việc tìm kiếm cái vô biên mà không biết, nhưng trong những hướng xấu xa : trong ma túy, trong tính dục hỗn độn, trong các công nghệ toàn năng, trong sự thành công bằng mọi giá, cho đến cả trong những hình thức sùng đạo sai lệch ». Đó là những gì đức Bênêđictô XVI đã viết trong sứ điệp gởi cho Đức Giám mục giáo phận Rimini, Đức cha Francesco Lambiasi, nhân dịp khai mạc Hội nghị vì Tình Bằng Hữu giữa các Dân Tộc, được tổ chức bởi Communion et Libération, một phong trào Công giáo được linh mục Don Luigi Giussiani thành lập năm 1954. Phong trào này hiện diện trong 87 nước với khoảng  100.000 thành viên mà đa số ở Ý.

Đức Thánh Cha nói tiếp : « Nhìn nhận được tạo dựng cho vô biên có nghĩa là rảo qua một chặng đường thanh luyện, hoán cải tâm hồn và tâm trí. Chúng ta phải trừ  tiệt mọi lời hứa sai lạc về vô biên đang lôi kéo con người và nô lệ hóa con người. Để thực sự gặp được chính mình và căn tính của mình, con người phải nhìn nhận rằng mình là thụ tạo, tùy thuộc vào Thiên Chúa ».

Cuộc Hội nghị Rimini lần thứ 33 này có chủ đề « Bản tính của con người là mối tương quan với vô biên ». Khi mạc ngày 19/08/2012 và sẽ kéo dài đến 25/08/2012. Theo chương trình, có cả trăm cuộc gặp gỡ, với những bài phát biểu cả về chính trị, kinh tế lẫn triết học và tôn giáo. Chính ông Thủ tướng Y Mario Monti sẽ khai mạc chù trình các cuộc hội thảo.

Tý Linh

Theo Raido Vatican

%d bloggers like this: