HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH : RÔMA TÁN THÀNH HÀNG GIÁM MỤC PHÁP

HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH : RÔMA TÁN THÀNH HÀNG GIÁM MỤC PHÁP

Đức cha Vincenzo Paglia, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình,  bày tỏ « lòng liên đới với hàng Giám mục Pháp và với ĐHY Vingt-Trois, đã kêu gọi cầu nguyện để cho mọi trẻ em có thể lớn lên với một người cha và một người mẹ ».

Trong một cuộc nói chuyện trên Radio Vatican, Đức cha Paglia, dựa vào những tuyên bố gần đây của ĐHY P. Barbarin, Tổng giám mục Lyon, về hôn nhân đồng tính, đã nhắc lại rằng « không ai muốn chối bỏ các quyền cá nhân, nhưng hôn nhân, từ đó nảy sinh gia đình, không thuộc trật tự này ».

Đối với Đức Cha, « từ lúc mà cá nhân trở thành điểm trọng yếu của tư tưởng, của chính trị và của kinh tế, người ta đặt vấn đề cái « chúng ta » mà tìm thấy nơi gia đình tế bào đầu tiên của nó. Như thế, người ta làm cho chính cơ cấu của xã hội bị khủng hoảng ».

Vả lại, nhật báo Osservatore Romano đã đăng ở trang nhất của mình, hôm 20/8/2012, bản dịch toàn bộ bài viết của ký giả Patrick Kechichian được đăng ngày 19/8/2012 trên nhật báo Le Monde. Trong bài viết này, phê bình văn chương, tác giả của cuốn « Petit éloge du catholicisme » (2009), đã phẫn nộ về « vụ kiện sai trái» đối với Giáo Hội Công Giáo về hôn nhân đồng tính.

Tý Linh

Theo La Croix

%d bloggers like this: