SỰ ĐÓNG GÓP « CÁCH MẠNG » CỦA KITÔ GIÁO CHO NỀN DÂN CHỦ : TÌNH HUYNH ĐỆ

SỰ ĐÓNG GÓP « CÁCH MẠNG » CỦA KITÔ GIÁO CHO NỀN DÂN CHỦ : TÌNH HUYNH ĐỆ

Tham luận của Đức cha Tomasi ở Rimini

Đức cha Tomasi nhận định : sự đóng góp « cách mạng » của Kitô giáo vào nền dân chủ là « tình huynh đệ ».

Đức cha Silvano Maria Tomasi, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, ở Genève, đã tham luận nhân cuộc gặp gỡ về chủ đề « Đòi hỏi công lý ở cội rễ của nền dân chủ », hôm 23/08/2012, trong khuôn khổ cuộc Hội nghị ở Rimini, Ý, được phong trào « Hiệp thông và Giải phóng » tổ chức.

Đối với Đức Cha, « Kitô giáo có thể mang lại sự đóng góp độc đáo để tái xây dựng các xã hội dân chủ : nó hệ tại tình huynh đệ, từ ngữ được trích dẫn 19 lần trong các bản văn Tân Ước, với thuật ngữ Hy Lạp « koinonia », sự hiệp thông với nhau trong thân thể duy nhất của Chúa Kitô ».

Cho dầu mọi người không thể đạt tới « sự hiểu biết về mặt tôn giáo thuật ngữ này», nhưng sứ điệp của nó là « thực tiễn » : quả thế, « sự hiệp thông ngụ ý sự tham dự sâu xa, sự chia sẻ, toàn bộ các yếu tố tạo nên một mối liên hệ với tha nhân xuyên qua các kinh nghiệm và các mục tiêu chung nhằm đạt tới một thiện ích lớn lao hơn ».

Tình huynh đệ không chỉ « với mục đích kinh tế và vật chất », nhưng thậm chí nó có thể là « cách mạng trong tính độc đáo của nó », theo nghĩa « nó mang lại cách hữu hiệu một giá trị hiện thực cho mỗi người, độc lập với tình trạng của mình ».

« Nếu tình huynh đệ này không được thực hiện, thì việc quản lý sự toàn cầu hóa đang diễn ra sẽ trở nên hàm hồ, có vấn đề, bất công ». Trái lại, với tình huynh đệ, « tương lai chung của nhân loại, thay vì bị cầm cố trong một thứ chủ nghĩa tương đối tùy thích, có thể trở thành một kinh nghiệm thành công ».

Sự thành công này đạt tới trong chừng mực « các hàm hồ về tự do và sự bị đẳng bị loại trừ » và « khát vọng đích thực hướng tới vô biên , dấu chỉ cao quý nhất của nhân loại, tiếp tục kích thích hướng tới một sự tham dự sống động của mọi người trong cộng đồng địa phương, quốc gia và thế giới ».

« Do đó, những đòi hỏi công lý đối với một nền dân chủ đích thực được thực hiện và mở ra một chân trời rộng lớn hơn chân trời của công bằng, một chân trời tình yêu. »

Tý Linh

Theo ZENIT

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: