AUDIO HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VĂN HỒNG DỊP PHONG CHỨC LINH MỤC NGÀY 4.9.2012

AUDIO HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHANXICÔ XAVIÊ DỊP PHONG CHỨC LINH MỤC NGÀY 4.9.2012

Advertisements
%d bloggers like this: