MITT ROMMEY ĐẶT LẠI THIÊN CHÚA Ở TRUNG TÂM CUỘC ĐUA VÀO NHÀ TRẮNG

MITT ROMMEY ĐẶT LẠI THIÊN CHÚA Ở TRUNG TÂM CUỘC ĐUA VÀO NHÀ TRẮNG

Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Mitt Rommey, đã mạnh mẽ nhấn mạnh vị trí của Thiên Chúa.

Cho rằng từ vựng liên quan đến Thiên Chúa đã biến mất khỏi chương trình của đảng Dân chủ, ông Rommey đã tuyên bố : « Tôi sẽ không cất đi Thiên Chúa khỏi (…) chương trình của chúng ta. Tôi sẽ không cất đi Thiên Chúa khỏi tâm hồn tôi. Chúng ta là một Quốc gia được Thiên Chúa phong tước cho. »

Người dân Hoa Kỳ cần đến một vị tổng thống « dấn thân cho một Quốc gia (…) biết nhìn nhận rằng chúng ta, dân tộc Hoa Kỳ, đã lãnh nhận các quyền của chúng ta, không phải từ chính phủ nhưng từ chính Thiên Chúa ».

Phản ứng của Mitt Rommey dường như muốn đáp lại ý định của đảng Dân chủ muốn rút thành ngữ « In God We Trust » khỏi tiền tệ của Hoa Kỳ.

Nhóm vận động cho đương kim Tổng thống Obama đã phản ứng ngay bằng cách tố giác những lời phát biểu của ông Rommey là « những tấn công cực đoan và sai lầm ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: