BẢY CHỦ ĐỀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO

BẢY CHỦ ĐỀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO

Đã có rất nhiều bài dịch,bài viết về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo, nhưng chưa đưa ra được một tóm tắt gọn gàng,đầy đủ và dễ hiểu,dễ nhớ. Vì thế TU ES  PETRUS xin chuyển ngữ và giới thiệu một bài ‘tổng hợp” rất đầy đủ và vắn gọn về các chủ đề trong HOC THUYẾT XÃ HỘI KITÔ GIÁO.

Học thuyết xã hội Công giáo rất quan trọng đối với đức tin của chúng ta và được đặt nền tảng trên – và không thể tách rời – sự hiểu biết của chúng ta về nhân sinh và nhân phẩm. Những giáo huấn nầy được lấy từ : các Phúc Âm và những lời của Chúa Kitô; những trình bày và các thông điệp của các Đức Giáo Hoàng và những trình bày và thư mục vụ của các giám mục Công giáo. Học thuyết xã hội Công giáo kêu gọi tất cả chúng ta làm việc vì thiên ích chung,giúp kiến tạo một xã hội công bằng; giữ vững phẩm giá sự sống con người và nâng dậy những anh chị em nghéo khó và dễ bị tổn thương của chúng ta. Những đoạn sau đây mô tả BẢY CHỦ ĐỀ của học thuyết xã hội Công giáo.

1.    SỰ SỐNG VÀ PHẨM GIÁ CỦA CON NGƯỜI.

Giáo Hội Công giáo (GHCG) tuyên bố rằng sự sống con người là thiêng liêmg và rằng phẩm giá con người là nền tảng của phạm vi đạo đức luân lý đối với xã hội. Đây là nền tảng cho mọi nguyên tắc giáo huấn xã hội. Trong xã hôi chúng ta, sự sống con người bị trực tiếp tấn công do nạo phá thai và an tử. Giá trị của sự sống đang bị đe doạ bởi nghiên cứu tế bào gốc thai,sự hiến tặng tinh trùng và trứng không được kiểm soát, sự phá huỷ gia đình tự nhiên, vốn duy trì việc tách biệt và tan vỡ từng mảnh các gia đình và việc sử dụng án tử hình. Ngoài ra,việc chủ tâm lấy dâh thường làm đích nhắm trong chiến tranh hoặc các cuộc tấn công khủng bố ;uônsai. GHCG cũng kêu gọi chúng ta hoạt động nhằm tránh chiến tranh. Các quốc gia phải bảo vệ quyền được sống bằng cách không ngừng tìm ra những cách thế hiệu quả để ngăn ngừa những xung đột và giải quyết chúng bằng những phương tiện hoà bình. Chúng tôi tin rằng mọi người là qúy báu,rằng con người và hạnh phúc căn bản của họ quan trọng hơn các sự việc và rằng thước đo của mọi cơ chế là liệu nó có đe doạ hoặc nâng cao sự sống và phẩm giá của con người hay không

2 .    KÊU GỌI GIA ĐÌNH – CỘNG ĐỒNG – SỰ THAM GIA

Con người không chỉ thiêng liêng,mà còn có tính chất xã hội. Chúng ta tổ chức xã hội của chúng ta ra sao, trong kinh tế và chính trị và trong luật pháp cũng như chính sách công, đều có ảnh hưởng đến nhân phẩm và những khả năng cá nhân để lớn lên và phát triển trong các cộng đồng của chúng ta. Hôn nhân và gia đình là những cơ chế xã hội trung tâm phải được nâng đỡ và củng cố, chứ không phải bị làm cho suy yếu. Trong gia đình,các giá trị luân lý được dạy dỗ và di sản thiêng liêng của một cộng đồng tôn giáo và tài sản văn hoá của quốc gia được truyền đi. Trong gia đình,chúng ta học tinh thần trách nhiệm và tình liên đới xã hội và thực hiện tiềm năng và phẩm giá được Chúa ban cho với tư cách là những người nữ và những người nam. Chúng ta tin con người có một quyền và bổn phận tham gia vào xã hội, cùng nhau mưu cầu thiện ích chung và hạnh phúc cho mọi người, nhất là những người nghèo,những người dễ bị tổn thương và những người yếu đuối nhất trong chúng ta.

3.    QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

Truyền thống Công giáo dạy rằng phẩm giá con người có thể được bảo vệ và một cộng đồng lành mạnh chỉ có thể đạt được nếu các quyền căn bản của con người được bảo vệ và các bổn phận được đáp ứng. Vì thế, mọi người có một quyền căn bản được sống và một quyền được có những cái đòi buộc để có cuộc sồng xứng con người. Tương ứng với những quyền nầy là các bổn phận và trách nhiệm -với nhau, với càc gia đình của chúng ta, đặc biệt là con cháu chúng ta và với xã hội rộng lớn hơn.

4.    CHỌN LỰA NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Một kiểm chứng đạo đức căn bản là những thành viên dễ bị tổn thương nhất của chúng ta đang sinh sông ra sao. Trong một xã hội trầy sước vì những hố sâu ngăn cách ngày một tăng giữa người giàu và người nghèo, truyền thống chúng ta nhắc lại câu chuyện Phán Xét Cuối Cùng (x.Mt 25, 31 – 46) và dạy chúng ta đặt nhu cầu của những người dễ bị tổn thương trước hết, gổm cả trẻ em,người nghèo và người bị bỏ rơi.

5.    PHẨM GIÁ CỦA VIỆC LÀM VÀ CÁC QUYỀN CỦA CÔNG NHÂN.

Kinh tế phải phục vụ con người, chứ không phải ngược lại. Việc làm còn hơn là một con đường để kiếm sống. Đó là một hình thức tiếp tục dự phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Nếu phẩm giá của công việc phải được bảo vệ, thì những quyền căn bản của nhân công phải được bảo vệ – quyền có công việc hữu ích,quyền  có lương bổng kha khá và công bằng, quyền tổ chức và gia nhập các nghiệp đoàn, quyền tư hữu và quyền cò sáng kiến về kinh tế

6.    TÌNH LIÊN ĐỚI ( ĐOÀN KẾT)

Chúng ta là một gia đình nhân loại duy nhất,bất kể những khác biệt về quốc gia,chủng tộc,sắc dân, kinh tế và ý thức hệ. Chúng ta là những người trông coi anh chị em, bất kể họ ở đâu. Việc yêu thương láng giềng của chúng ta có những chiều kích bao trùm trong một thế giới đang cuộn mình lại. Ở cốt lõi của của nhân đức tình liên đới là sự theo đuổi công lý và hoà bình. Đức Thánh Cha Phaolô VI dạy rằng nếu bạn muốn có hoà bình,thì phải hoạt động vì công lý. Phúc Âm kêu gọi chúng ta hãy là những người kiến tạo hoà bình. Tình yêu thương của chùng ta đôi với tất cả các anh chị em của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải xúc tiến hoà bình trong một thế giới bị vây quanh bởi bạo lực và xung đột.

7.    BẢO DƯỠNG CÔNG CUỘC TẠO DỰNG CỦA THIÊN CHÚA

Chúng ta bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta đối với Đâng Tạo Hoá bằng việc coi sóc bảo dưỡng công trình tạo dựng. Sự chăm nom bảo dưỡng đối với trái đất là một đòi hỏi của đức tin chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để bảo vệ con người và hành tinh nầy,sống đức tin của chúng ta trong tương quan với mọi tạo vật của Thiên Chúa. Sự thách thức về môi trường có những chiều kích đạo đức căn bản không thể bị lơ là.

(The Catholic Spirit )

Nguồn : Hội nghị Công Giáo ở Minnesota.Thông tin nầy được phỏng theo từ “Giáo Huấn Công giáo và các nguyên tắc”, HĐGM Công Giáo Hoa Kỳ.

 * * *

 SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH NGẮN CÁC TÀI LIỆU CỦA VATICAN VÀ CÁC GIÁO HOÀNG VỀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO.

 • Tân Sự (Rerum Novarum) [ về Điều kiện lao động] – ĐTC Leo XIII, 1891
 • Năm thứ bốn mươi (quadragesimo Anno) [ Sau 40 năm] – ĐTC Pô XI, 1931
 • Mater et Magistra (về Kitô giáo và tiến bộ xã hội) – ĐTC Gioan XXIII,1961
 • Pacem in Terris (Hoà bình dưới thế) – ĐTC Gioan XXIII,1963
 • Gaudium et Spes ( Hiến chế mục vụ về GH trong thế giới hiện đại), CĐ Vatican II,1965
 • Populorum progressio (về sự phát triển của các dân tộc) – ĐTC Phaolô VI,1967
 • Octogesima Adveniens ( Kêu gọi hành động) – ĐTC Phaolô VI,1971
 • Laborem Exercens (về công việc của con người) – ĐTC Gioan-Phsolô II,1981
 • Sollicitudo Rei Socialis (về quan tâm xã hội) – ĐTC Gioan-Phaolô II, 1987
 • Centesimus Annus ( Năm thứ 100) – ĐTC Gioan-Phaolô II, 1991
 • Evangelium Vitae (Phúc Âm Sự Sống), ĐTC Gioan- Phaolô II,1995
 • Fides et Ratio (Đức Tin và :ý Trí) – ĐTC Gioan-Phaolô II, 1998
 • Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình Yêu) – ĐTC Biển Đức XVI, 2005
 • Caritas in veritate (Bác ái trong chân lý) – ĐTC Biển Đức, 2009
 • Tóm tắt HTXH của Giáo Hội – Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình,200
 • Chú thích tín lý về một số câu hỏi liên quan đến việc các tín hữu Công giáo tham gia vào đời sống chính trị – Thánh bộ Tín Lý Đức Tin,2002
Advertisements
%d bloggers like this: