CÁC GIÁM MỤC LÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA

CÁC GIÁM MỤC LÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA

Một Giáo Hội hiệp nhất để phục vụ công cuộc Tân Phúc Âm hóa. Đó là những gì mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã yêu cầu các giám mục đang nhóm họp tại Hội nghị của Bộ Giám Mục. Đức Bênêđictô XVI đã nói với những người ở tiền tuyến trong việc làm chứng và cổ võ đức tin để nhắc lại cho các ngài những đường hướng chủ đạo của thừa tác vụ của các ngài. Chuẩn bị khai mạc Năm Đức Tin và kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, đó là một chương trình hành động thực sự mà đức Bênêđictô XVI đã giới thiệu.

Hãy bạo dạn ! Đó là những gì đức Bênêđictô XVI yêu cầu các giám mục để mời gọi mọi người đến gặp gỡ Chúa Kitô. Việc Tân Phúc Âm hóa này chỉ được thực hiện bởi niềm vui và lòng nhiệt tình muốn thông truyền đức tin. Nó là hoa trái của lòng nhiệt huyết của toàn thể dân Chúa chứ không phải là công trình của một vài chuyên viên. Mỗi tín hữu đều có trách nhiệm đối với việc loan báo và làm chứng Tin Mừng. Đức Gioan XXIII đã tuyên bố lúc khai mạc Công đồng Vatican II : giáo lý phải được tôn trọng cách trung thành nhưng cần phải trả lời cho những đòi hỏi của thời đại chúng ta. Đức Bênêđictô XVI nhắc lại : chính với Công đồng Vatican II mà việc Tân Phúc Âm hóa đã bắt đầu. Nó có một mục đích chính yếu : làm cho trổ sinh hoa trái những kho tàng bao la của  Giáo Hội và làm cho Giáo Hội đối thoại trong nhiều lãnh vực khác nhau của nhân sinh. Chính gia sản này mà các giám mục là người được ký thác và phải  làm trổ sinh hoa trái. Đức Thánh Cha yêu cầu các giám mục dấn thân gần gũi mọi người, cho dầu tuổi tác và thân phận xã hội của họ là gì, để giới thiệu cho họ các nội dung của đức tin. Đức Bênêđictô XVI nhắc lại lệnh truyền của đức Phaolô VI : không được loan báo Tin Mừng cho các nền văn hóa của con người ở bề mặt nhưng là ở chiều sâu, cách sống động. Bằng cách luôn khởi đi từ những con người và luôn quay về với mối tương quan giữa con người với nhau và với  Thiên Chúa. Để thực hiện điều đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các kitô hữu phải có một nền tảng tâm linh vững chắc đặt cơ sở trên giáo lý của Giáo Hội Công Giáo và phải là những chứng nhân khả tín của sự hiện diện của Tin Mừng trong cuộc sống của họ. Trở nên những nhà đào tạo ân cần và những chứng tá khả tín của đức tin, đó là những gì mà đức Bênêđictô XVI đã yêu cầu các giám mục để cho phép các ngài đương đầu cách thanh thản với những thách đố của việc Tân Phúc Âm hóa.

Tý Linh

Theo NEWS.VA

%d bloggers like this: