CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B: HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG KẾ HOẠCH CỦA THIÊN CHÚA

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B (07/10/2012)

 [St 2,18-24; Dt  2,9-11; Mc 10,2-16]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Có lẽ chưa bao giờ con người gặp nhiều khó khăn trong tương quan nam nữ nói chung và tương quan vợ chồng nói riêng như ngày nay. Chuyện vợ chồng tan rã và ly dị xẩy ra càng ngày càng nhiều, nhất là ở các nước văn minh tiên tiến. Hôn nhân đồng tính dù trái tự nhiên lại càng ngày càng được luật pháp của nhiều nước nhìn nhận. Nạn mãi dâm, buôn người, kỹ nghệ sex càng ngày càng bành trướng làm hoen ố bao tâm hồn, xúc phạm nhân phẩm, nhất là của phụ nữ và trẻ em.

Trong bối cảnh ấy các bài Sách Thánh Chúa Nhật 27 Thường Niên hôm nay là lời mời gọi mọi người hãy tôn trọng và thực thi thánh ý và chương trình tạo dựng của Thiên Chúa để xây dựng mối tương quan trong sáng, lành mạnh, tươi đẹp và thánh thiện giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng.

 II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (St 2, 18-24): Cả hai thành một xương một thịt.

 18 Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 19 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế.20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. 21 Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. 22 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.

 23 Con người nói:

“Phen này, đây là xương bởi xương tôi,

thịt bởi thịt tôi!

Nàng sẽ được gọi là đàn bà,

vì đã được rút từ đàn ông ra.”

24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.

 2.2 Trong bài đọc 2 (Dt  2,9-11):Đấng thánh hóa là Đức Giê-su, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc.

 9 Thưa anh em, con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.

10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. 11 Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em.

 2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 10,2-16): Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.

2 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp: “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?” 4 Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”  13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.”16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

 III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)    

3.1.1 Bài đọc 1 (St 2, 18-24)là kế hoạch tạo dựng và cũng là giáo huấn của Thiên Chúa về mối tương quan giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng. Giáo huấn ấy được trình bày bằng một truyện kể, rất cụ thể, hình tượng và hấp dẫn. Mối tương quan giữa nam và nữ là mối tương quan bình đẳng, gắn bó, hạnh phúc và bổ túc cho nhau (phụ tá). Mối tương quan vợ chồng là mối tương quan keo sơn, khắng khít, hai thành một tâm hồn và thân xác.

Qua đoạn Sách Sáng Thế này chúng ta khám phá Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng. Người đã dựng nên con người có nam có nữ để nam nữ kết hiệp với nhau thành vợ thành chồng, bổ túc cho nhau và giúp nhau nên trọn lành.

3.1.2 Bài đọc 2 (Dt  2,9-11) là một đoạn thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Do Thái trong đó Thánh Phao-lô nói về vai trò của Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã chuộc lại và thánh hóa phẩm giá con người để con người không thua kém các thiên thần. Con người đã thua kém các thiên thần vì tội nguyên tổ đã làm cho mối tương nam nữ, vợ chồng bị biến chất: từ tương quan bình đẳng, kính trọng xuống thành tương quan chiếm đoạt, sở hữu. Nay Chúa Giê-su Ki-tô đã thiết lập lại mối tương quan ban đầu của Chương Trình Thiên Chúa Tạo Dựng.

Qua đoạn Thánh Thư này chúng ta khám phá Chúa Giê-su là Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian để chuộc lại và phục hồi phẩm giá người nữ cũng như người nam.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Mc 10,2-16) là một cuộc tranh luận giữa một nhóm Pha-ri-sêu và Chúa Giê-su về hôn nhân tức mối tương quan giữa vợ và chồng. Chúa Giê-su đã nhắc lại kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa và xác định con đường và  lối sống chính thống là hôn nhân nhất phu nhất phụ, là hôn nhân bền vững và bắt khả phân ly.

Qua đoạn Tin Mừng này chúng ta khám phá Thiên Chúa là Đấng khi tạo dựng con người, đã thiết kế (hay lập trình) đời sống hôn nhân gia đình của con người bền vững. Chúng ta cũng khám phá ar Chúa Giê-su là Đấng khôi phục lại kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa về hôn nhân gia đình.

 3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)    

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là Thiên Chúa muốn rằng:

(a) mối tương quan giữa nam và nữ phải là tương quan lành mạnh, bình đẳng, yêu thương và bổ sung cho nhau,

(b) mối tương quan giữa vợ và chồng phải là tương quan nhất phu nhất phụ, bền chặt, tương kính và bất khả phân ly.

 IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là sống với Đấng đã dựng nên con người, đã lên kế hoạch cho đời sống hôn nhân gia đình bền vững, với tâm tình cảm tạ ngợi khen và biết ơn.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa là xây dựng

(a) mối tương quan lành mạnh, bình đẳng, yêu thương và bổ sung giữa nam và  nữ; và

(b) mối tương quan phu nhất phụ, bền chặt, tương kính và bất khả phân ly giữa vợ và chồng.

 V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ CHO THẾ GIỚI 

5.1 «Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài.»  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người mọi dân nhận biết Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của mọi sự, mọi loài trong trần gian này.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 5.2  «Người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục để  các vị lãnh đạo của Hội Thánh không ngừng noi gương Chúa Giê-su là Vị Lãnh Đạo Thập Toàn trong việc phục vụ Dân Chúa và nhân loại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 5.3 «Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các ông chồng và các bà vợ công giáo cũng như không công giáo, để họ biết trân trọng sự bổ sung cho nhau theo kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 5.4 «Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.»Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người, mọi tổ chức biết yêu thương và chăm sóc giới trẻ và các cháu thiếu nhi để các em các cháu vào được Nước Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

  Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.         

%d bloggers like this: