NGHI THỨC SAI ĐI THỰC TẬP MỤC VỤ TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN HÀ NỘI

Nghi thức sai đi thực tập mục vụ tại Đại Chủng Viện Hà Nội

Vào lúc 6 giờ sáng chúa nhật ngày 30 tháng 9, tại nguyện đường của Đại chủng việnThánh Giuse  Hà Nội, Đức cha Giám đốc Lô-ren-sô Chu Văn Minh đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn và nghi thức sai đi. Cùng đồng tế Thánh lễ với ngài có quý cha giáo sư và toàn thể Chủng sinh Thần học tại cơ sở I (40 Nhà chung- Hà Nội).

Ngay sau lời nguyện hiệp lễ, các thầy đại diện các nhóm tông đồ đã tiến lên để nhận nến sáng từ Đức cha. Trước khi trao nến sang cho các thầy, Đức cha hỏi: chúng con là muối, là ánh sáng cho trần gian. Là muối thì phải tan biến đi; là nến sáng thì phải tiêu hao như ngọn nến cháy. Vậy anh em có hứa vâng theo ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, luôn vui lòng phục vụ quên mình, sẵn sàng chịu mọi thiệt thòi vì Chúa và lợi ích của mọi người không? Tất cả anh em chủng sinh đồng thanh hứa.

Ngài nói thêm: Làm chứng cho Chúa là sống yêu thương, hoà thuận với hết mọi người, nhất là những người nghèo khổ. Anh em hãy sống yêu thương để làm chứng cho Chúa và phục vụ mọi người vì Danh Đức Giêsu Kitô. Cuối nghi thức sai đi là phép lành trọng thể của Đức cha.

Cũng nói thêm về công việc mục vụ của Chủng sinh Thần học vào những ngày chúa nhật như: dạy giáo lý và nhạc đàn tại các giáo xứ, đồng hành với các nhóm sinh viên, thăm hỏi các bệnh nhân tại các bênh viện, thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình nghèo ở ven đê sông Hồng, thăm các trung tâm dành cho các trẻ em mồ côi…

Nguyện chúc công việc tông đồ của quý thầy sẽ được nhiều ơn Chúa để quý thầy hăng say phục vụ mọi người như lời hứa trong nghi thức sai đi hôm nay.

Gioan Đình Sơn

%d bloggers like this: