ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ TÂN PHÚC ÂM HÓA : NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG VÀ NĂM ĐỨC TIN

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ TÂN PHÚC ÂM HÓA : NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG VÀ NĂM ĐỨC TIN

Sau khi tuyên bố thánh Hildegarde de Binge và thánh Gioan Avila là Tiến sĩ Hội Thánh, Đức Thánh Cha đã đưa ra những định hướng chính cho THĐ và Năm Đức Tin.

Lời mời gọi nên thánh đối với hết mọi người, liên kết giữa việc Phúc Âm hóa đầu tiên và việc tân Phúc Âm hóa : Giáo Hội phải hoàn toàn hướng đến Chúa Kitô.

Đức Thánh Cha đã khẳng định trong bài giảng của mình : « Là hình ảnh nữ giới quan trọng của thế kỷ XII, thánh nữ Hildegarde de Binge đã mang lại sự đóng góp quý giá của mình cho sự tăng trưởng của Giáo Hội thời ngài, bằng việc làm tăng giá trị các ân huệ lãnh nhận từ Thiên Chúa và bằng việc chứng tỏ một trí tuệ sắc sảo, một sự nhạy bén sâu xa và một thẩm quyền thiêng liêng được nhìn nhận .»

Về thánh Gioan Avila, Đức Thánh Cha nói : « Là người hiểu biết Thánh Kinh sâu xa, thánh nhân đã được phú ban cho một tinh thần truyền giáo hăng say. Ngài đã biết thấm nhập cách đặc biệt sâu xa các mầu nhiệm cứu chuộc được Chúa Kitô thực hiện cho nhân loại. Là người của Thiên Chúa, ngài đã nối kết đời sống  cầu nguyện liên lỉ với hoạt động tông đồ. »

Đức Thánh Cha như thế đưa ra một « định hướng chương trình », cho THĐ được khai mạc vào ngày Chúa Nhật 7/10/2012 này (38 năm sau THĐ về Phúc Âm hóa, với sự ra đời sau đó Tông huấn Evangelium nuntiandi của đức Phaolô VI) lẫn cho Năm Đức Tin, mà ngày khai mạc của nó sẽ được cử hành vào ngày 11/10/2012, 50 năm sau ngày khai mạc Công đồng Vatican II.

« Giáo Hội tồn tại để loan báo Tin Mừng », Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ như thế trong bài giảng của mình, và đồng thời mời gọi « nhìn vào Chúa Giêsu ». Ngài đã đặt lại mệnh lệnh kép này trong khung cảnh lịch sử lâu dài, xuyên qua việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc Anglo-saxons, sla-vơ, châu Mỹ, châu Phi, châu Á, cho đến « sự năng động thiêng liêng và mục vụ mà tìm thấy sự diễn tả phổ quát nhất và sự thúc đẩy có thẩm quyền nhất của nó trong Công đồng Vatican II ».

Phải chăng người ta có thể làm nên cái mới từ cái cũ ? Phải chăng nó hệ tại tái sinh những sơ đồ xa xưa, thậm chí là hiện đại hóa chúng, hay là cần phải thực sự tạo nên những thực hành mục vụ mới để đáp lại những vấn đề mới mẻ ngày nay được đặt ra cho Giáo Hội ? Những câu hỏi này, xưa như Giáo Hội, sẽ là sợi chỉ đỏ đích thực cho THĐ lần này dành cho việc tân Phúc Âm hóa.

Đối với một số tham dự viên, chỉ cần thích nghi các dụng cụ mục vụ vào các chuẩn mực hiện đại, đầu tư các mạng xã hội, thậm chí là « tiếp thị » Tin Mừng, khẳng định vai trò trung tâm của giáo xứ và của linh mục.

Đối với một số khác, những tiến triển, cho đến lúc đó không thể tưởng tượng được, của các phương cách yêu, sống, làm việc, suy nghĩ, thiết lập một gia đình, đòi hỏi một sự suy tư sâu xa.

Vả lại, nhìn từ phía Nam, THĐ này gợi lên vừa cả sự hoài nghi lẫn sự quan tâm : chắc chắn, những thành công về số lượng (các ơn gọi, các cuộc rửa tội, các bi tích) mà các Giáo Hội này có được, có thể, thoạt nhìn, miễn chuẩn họ khỏi một suy tư như thế, nhưng không có lý do nào đối lập với việc, một ngày nào đó, họ không biết đến cùng chính những tiến triển như các Giáo Hội đàn anh của phía Bắc…

Trước những vấn nạn này, Đức Thánh Cha đã bắt đầu trả lời theo cách của ngài, kêu gọi mỗi kitô hữu tìm lại ý nghĩa của một đức tin cá nhân và đích thực, bước theo Chúa Kitô.

Theo Đức Thánh Cha, bốn trục phải được xác định cho việc tân Phúc Âm hóa : « tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ với Chúa », « tạo điều kiện cho việc tái khám phá đức tin », nhưng không vì thế mà « giảm thiểu nhiệt huyết truyền giáo theo nghĩa đen và hoạt động loan báo Tin Mừng bình thường ». Sau cùng, đáp lại « lời mời gọi nên thánh phổ quát, mà không biết đến những rào cản văn hóa, xã hội, chính trị, tôn giáo ».

Nhiệm vụ còn lại của các Nghị Phụ là phổ nhạc bài thánh thi khai mạc này.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: