THĐ GIÁM MỤC VỀ TÂN PHÚC ÂM HÓA : SÁNG LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN

THĐ GIÁM MỤC VỀ TÂN PHÚC ÂM HÓA : SÁNG LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN

Các cuộc tranh luận đã bắt đầu vào sáng 8.10.2012 tại THĐ Giám mục về tân Phúc Âm hóa để truyền đạt đức tin Kitô giáo.

Sáng làm việc đầu tiên được đánh dấu bằng một bài suy niệm của Đức Thánh Cha, lời chào của ba vị chủ tịch đại diện là Đức cha John Tong Hon, Đức cha Nikola Eterovic (Tổng thư ký của THĐ) và ĐHY Donald William Wuerl (Tổng tường trình viên của THĐ).

Các kitô hữu phải vượt lên « triệu chứng lúng túng »

Căn phòng đầy ắp, không một chỗ trống. Giáo Hội huy động các sức mạnh của mình để đương đầu với cơn sóng thần tục hóa. Công thức được dùng bởi ĐHY Wuerl. Theo Đức Cha, cuộc khủng hoảng lên tới những năm 70-80 : việc dạy giáo lý không đủ, thiếu sót, những sai lệch trong phụng vụ, sự vô tri về mặt tôn giáo, việc hạ thấp thực hành bí tích, lối giải thích về tính không liên tục (của Công đồng) ; và rồi những tội lỗi của một số người đã làm cho người khác nghi ngờ một số cấu trúc căn bản của Giáo Hội.

Theo ĐHY, nhiều tín hữu đã không được chuẩn bị đối diện với làn sóng tục hóa. Do đó, chính Giáo Hội phải kiểm điểm lương tâm. Các kitô hữu phải tìm lại sự gan dạ và tin tưởng, nắm bắt lại căn tính của mình và tính đích thực của đức tin. Cần phải vượt lên « triệu chứng lúng túng/bối rối » đến từ sự thiếu tin tưởng vào chân lý của đức tin và vào sự khôn ngoan của huấn quyền.

Dẫn đưa chiên lạc trở về

Nhưng Giáo Hội này không phải sắp chết. Các tham luận viên đầu tiên nhấn mạnh rằng THĐ này đến đúng lúc : ngày càng nhiều bạn trẻ tìm kiếm những câu trả lời mà thế giới không thể mang lại. Nguồn lạc quan khác : nhiều phong trào của Giáo Hội và các cộng đoàn mới. Đức cha Eterovic gợi lại dụ ngôn con chiên lạc. Vì mục tiêu ưu tiên của THĐ đó là đưa về ràn chiên những con chiên lạc.

Đức cha Tong Hon cho biết : giáo phận của ngài có ơn 1000 giáo lý viên tình nguyện, hơn 3000 người lớn đã được rửa tội vào đêm vọng Phục Sinh. Chính nỗi sợ sống dưới chế độ cộng sản đã dẫn đưa họ về với Giáo Hội. Theo ngài, từ ngữ « khủng hoảng » được tạo nên bởi hai ý tưởng : « nguy hiểm » và « cơ hội ».

Tý Linh

Theo Radio Vatican

Advertisements
%d bloggers like this: