CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B : ĐÚNG LÀ BẠC NHƯ TIỀN!

ĐÚNG LÀ BẠC NHƯ TIỀN!

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (14/10/2012)

[Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong khi người đời đề cao và mơ ước giầu sang, tiền bạc vì “Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý” thì Chúa Giê-su lại dậy chúng ta: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa!”

Vậy thì theo quan điểm của Chúa Giê-su, của cải vật chất chưa hẳn là điều tốt lành mà có thể là một trở ngại nghiêm trọng trong đời sống của những người muốn đi theo Chúa. Theo nghĩa này người đời cũng thường nhận định: “bạc như tiền” khi đồng tiền phản lại người sở hữu nó thay vì phục vụ chủ nhân như tên nô lệ ngoan ngoãn.

Chúng ta cần có sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa để hiểu và sống theo giáo huấn của Chúa Giê-su Ki-tô trong lãnh vực khó khăn này!

 II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Kn 7,7-11): Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan.

7 Tôi nguyện xin,

và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết.

Tôi kêu cầu,

và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.

8 Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng

còn hơn cả vương trượng, ngai vàng.

Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan.

9 Đối với tôi, trân châu bảo ngọc

chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan,

vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan,

cũng chỉ là cát bụi,

và bạc, so với Đức Khôn Ngoan,

cũng kể như bùn đất.

10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan

hơn sức khoẻ và sắc đẹp,

đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng,

vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan

chẳng bao giờ tàn lụi.

11 Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan,

mọi sự tốt lành đã đến với tôi.

Nhờ tay Đức Khôn Ngoan,

của cải quá nhiều không đếm xuể.

 2.2 Trong bài đọc 2 (Dt 4,12-13): Lời Chúa Thiên Chúa phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.

 12 Thưa anh em, lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. 13 Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.

 (3) Trong bài Tin Mừng (Mc 10,17-30): Hãy bán đi những gì anh có, rồi hãy đến  theo tôi.

17 Khi ấy Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu? ” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)    

3.1.1 Bài đọc 1 (Kn 7,7-11) là quan điểm của tác giả Sách Khôn Ngoan về giá trị của Đức Khôn Ngoan so với của cải vật chất, châu báu ngọc ngà, sức khỏe và sắc đẹp. Tất cả những thứ này không đáng kể gì so với Đức Khôn Ngoan.

Các nhà chú giải Thánh Kinh đều hiểu Ðức Khôn Ngoan là Thần Khí của Thiên Chúa, là Lời Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa. Vậy thì qua đoạn Sách Thánh này chúng ra khám phá ra Thiên Chúa là Đấng đáng chúng ta tìm kiếm và nghe theo trên hết mọi sự, mọi loài.

 3.1.2 Bài đọc 2 (Dt 4,12-13) là những lời của Thánh Phao-lô nói với các tín hữu Do-thái, về vai trò và giá trị của Lời Chúa. Lời Chúa là tiêu chuẩn, là định hướngcho cuộc sống Ki-tô hữu. Mọi việc chúng ta làm, mọi lời chúng ta nói đều phải căn cứ vào Lời Chúa, đối chiếu với Lời Chúa, đặt dưới ánh sáng hướng dẫn và chịu sự phán xét của Lời Chúa.

Vậy thì nhờ đoạn Thánh Thư này, chúng ta nhận biết sự cao trọng của Lời Chúa mà yêu mến, suy niệm, cầu nguyện và thực hành.

 3.1.3 Bài Tin Mừng (Mc 10,17-30) là tường thuật rất sống động và nhiều ý nghĩa của Tin Mừng Mác-cô. Có 3 ý chính liên kết chặt chẽ với nhau:

* Các câu 17-22 là truyện kể về cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Chúa Giê-su và một chàng thanh niên giầu có. Nhưng câu truyện kết thúc không lô-gích và không có hậu, vì hai nhân vật trong câu truyện không đi cùng một hướng:

– Chúa Giê-su đưa mắt nhìn chàng thanh niên và đem lòng yêu mến.

– Còn chàng thanh niên thì sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi.

Nguyên nhân là vì anh ta có nhiều của cải mà không muốn từ bỏ những của cải ấy để đi theo Chúa Giê-su.

* Các câu 23-27 là kết luận Chúa Giê-su rút ra từ sự kiện vừa xẩy ra khiến mọi người phải sửng sốt:  “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!… Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa.”  Rất may là Chúa Giê-su đã nói thêm: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”

* Các câu 28-31 là giải đáp của Chúa Giê-su cho thắc mắc chính đáng của ông Phê-rô về phần thưởng hay sự bù đắp mà ông và các môn đệ khác hy vọng có được, khi đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”

Vậy thì nhờ đoạn Tin Mừng này chúng ta nhận ra rằng trong lãnh vực tâm linh của người muốn đi theo Chúa, của cải vật chất có thể là một cản trở hơn là một thuận lợi và chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa mới giúp con người siêu thoát khỏi sự trói buộc của sự giầu có.

 3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)    

Sứ điệp của Lời Chúa trong ba bài Sách Thánh hôm nay gồm hai phần:

– Một là tiền bạc, của cải, sức khoẻ, sắc đẹp…. là con dao hai lưỡi, chứ không đơn thuần là thuận lợi cho đời sống tâm linh.

– Hai là theo Chúa, hy sinh, từ bỏ (bất cứ cái gì) vì Chúa không bao giờ phải thiệt thòi vì Chúa Giê-su đã hứa :“Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”

 IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúalà Thần Linh Chân Lý, là Sự Khôn Ngoan Thượng Trí, là Đấng thấu suốt mọi sự, hiểu biết giá trị đích thực của mọi thực tại. Vì thế mọi giáo huấn Người chỉ dậy, cách riêng về của cải vật chất, là những chân lý hữu dụng cho phần rỗi chúng ta.

 4.2 Thực thi sứ điệp của Lời Chúa hôm nay bằng 2 cách:

* Thứ nhất: Có một quan niệm (hay đánh giá) đúng đắn về của cải, tiền bạc, sức khỏe, sắc đẹp và các thứ khác (địa vị, chức tước, quyền hành): chúng là những con dao hai lưỡi, là những tên nô lệ (công cụ) đắc lực, nhưng lại là những ông/  bà chủ rất nguy hiểm và độc ác.

* Thứ hai: Chọn con đường theo Chúa Giê-su, tin tưởng vào Lời Chúa Giê-su hứa mà sẵn sàng và quảng đại hy sinh từ bỏ (càng nhiều càng tốt) vì Người.

 V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ CHO THẾ GIỚI 

5.1 «Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.»Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các dân tộc trên thế gian này nhận ra giá trị của Lời Chúa mà sống theo sự hướng dẫn của Lời ấy.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 5.2 «Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-d0i-tô XVI, cho các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các Linh Mục để các vị lãnh đạo của Hội Thánh có được sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa trong khi thi hành sứ mạng phục vụ Dân Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 5.3 «Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho những người và cho các nước giầu  để họ không bị của cải giam hãm trong vòng kiềm tỏa của nó mà biết sống chia sẻ và từ bỏ để được Chúa yêu thương và chúc phúc cho.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!

 5.4 «Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì ….. mọi sự đều có thể được.»Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho càng ngày càng có nhiều người tin tưởng và cảm nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa trong đời sống cá nhân và cộng đồng xã hội ngày hôm nay.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.                                                                                                                   

Advertisements
%d bloggers like this: