ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG PHÁT BIỂU TẠI THƯỢNG HỘI ĐỒNG : GIÁO XỨ, ĐƠN VỊ CĂN BẢN CỦA GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG PHÁT BIỂU TẠI THƯỢNG HỘI ĐỒNG : GIÁO XỨ, ĐƠN VỊ CĂN BẢN CỦA GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Tại Việt Nam, Giáo Hội trông cậy vào vai trò « căn bản » của giáo xứ đề truyền đạt đức tin kitô. « Giáo xứ là một đơn vị căn bản của Giáo Hội địa phương », đó là những lời phát biểu của Đức cha Vũ Duy Thống, trong bài tham luận chiều 11.10.2012, tại THĐ về Tân Phúc Âm hóa 2012.

Đức Cha giải thích rằng trong đất nước mình, giáo xứ có khả năng « làm cho hữu hình Giáo Hội phổ quát », vì nó được tổ chức theo cách để mỗi thành viên tham gia vào đời sống của giáo xứ đều cảm thấy mình là thành viên của Giáo Hội địa phương.

Trong giáo phận Phan Thiết của ngài, « các giáo xứ còn đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động mục vụ vì những lý do chính trị của đất nước », vì việc tụ tập về mặt tôn giáo là bị cấm ở một nơi bên ngoài giáo xứ. Đến độ « nhà thờ và nhà xứ là những địa chỉ thuận lợi cho những cuộc hẹn của mọi thành viên giáo xứ để dạy giáo lý và thông truyền đức tin ».

Trên bình diện truyền giáo, các giáo xứ cũng quan trọng vì, theo Đức Cha, có một « bầu khí huynh đệ » đích thực giúp mọi người biết nhau và nhận biết nhau rất tốt. Ngài thấy đó là một phương tiện để biết một người trong tính toàn diện của người ấy, gia đình, nghề nghiệp và thậm chí cả những phẩm chất trí tuệ hay nhân bản : « Chính dựa vào điều đó mà các chương trình truyền giáo được đề nghị trong một giáo xứ ».

Tý Linh

Theo ZENIT

%d bloggers like this: