CÁC PHƯƠNG DƯỢC CHO CUỘC « KHỦNG HOẢNG » ƠN GỌI

CÁC PHƯƠNG DƯỢC CHO CUỘC « KHỦNG HOẢNG » ƠN GỌI

Trong ơn gọi linh mục, cần phải đảm bảo « những đặc điểm chính yếu của chức tư tế » thừa tác, ĐHY Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ, đã nhấn mạnh như thế trong bài phát biểu của mình tại THĐ về Tân Phúc Âm hóa, sáng thứ Sáu 12.10.2012.  Trong bài phát biểu của mình về vấn đề thiếu ơn gọi linh mục, ĐHY cũng kêu gọi « nâng cao cấp độ thiêng liêng » của các linh mục và của các cộng đoàn, vì, đối với ngài, chỉ  một thực tại được Phúc Âm hóa mới có khả năng loan báo Tin Mừng. Và ngài xem đó như là một phương dược cho cuộc khủng hoảng ơn gọi.

Theo ĐHY, một cuộc « khủng hoảng » đức tin gắn liền với một cuộc « khủng hoảng con số » các linh mục. Quả thế, việc thiếu những đáp trả ơn gọi linh mục cũng tùy thuộc vào đức tin.

Tuy nhiên, dừng lại trên nỗ lực đáng khen ngợi đáp lại cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục này, ĐHY cũng kêu gọi « đừng nhượng bộ cho cám dỗ giảm thiểu tính đặc loại thiết yếu của thừa tác vụ chức thánh » thành việc loan báo mà thôi.

Nói cách khác, « chúng ta không thể bóp nghẹt căn tính thần khí của thừa tác vụ chức thánh, mà bén rễ sâu trong sự đồng hình đồng dạng về mặt hữu thể với Chúa Kitô là Đầu, bằng việc tranh luận những đặc điểm chính yếu » của thiên chức linh mục.

Những đặc điểm chính yếu này là « chiều kích siêu nhiên và tính bí tích, mối liên hệ cần thiết với Bí tích Thánh Thể, vị trí trong thân thể Giáo Hội, sự độc thân thánh thiêng ».

Đối với ĐHY, đúng hơn, cần phải « nâng cao cấp độ thiêng liêng » của các linh mục và của các cộng đoàn bởi vì « chỉ một thực tại được Phúc Âm hóa mới là người loan báo Phúc Âm ».

Điều đó trước tiên được thực hiện « bằng sự hoán cải bản thân và bằng đời sống cầu nguyện ».

Tý Linh

Theo ZENIT

Advertisements
%d bloggers like this: