ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI BẮT ĐẦU CHU KỲ CÁC BÀI GIÁO LÝ VỀ ĐỨC TIN

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI BẮT ĐẦU CHU KỲ CÁC BÀI GIÁO LÝ VỀ ĐỨC TIN

Từ ngày 17/10/2012, trong các buổi tiếp kiến chung ở quảng trường thánh Phêrô, đức Bênêđictô XVI bắt đầu loạt bài giáo lý về đức tin để đánh dấu Năm Đức Tin, một năm được dành riêng để « phục hồi trong Giáo Hội lòng phấn khởi tin vào Chúa Giêsu-Kitô…làm mới niềm vui tìm lại con đường mà Ngài đã chỉ ra cho chúng ta, làm chứng cách cụ thể cho sức mạnh của đức tin ».

Đối với Đức Thánh Cha, đức tin không chỉ liên hệ đến lý trí con người, lãnh vực tri thức mà thôi, nhưng còn bào trùm cả con người chúng ta : tình cảm, con tim, trí tuệ, ý chí, thể xác , những cảm xúc, những tương quan .

Nhưng Đức Thánh Cha tự hỏi : « Đức tin có thực sự là sức mạnh biến đổi cuộc sống chúng ta, cuộc sống của tôi hay không? Hay nó chỉ là một trong những yếu tố trong cuộc sống, chứ không phải là yếu tố quyết định cả cuộc sống?» Từ đó, Đức Thánh Cha cho biết các bài giáo lý cho Năm Đức Tin này nhằm « để củng cố hay tìm lại niềm vui đức tin » và hiểu rằng đức tin « không phải là điều gì xa lạ, tách biệt với đời sống thương nhật, vì nó là linh hồn. Đó là một niềm tin vào một Thiên Chúa tình yêu mà, bằng việc nhập thể đã đến gần với con người, đã hiến mình trên thập giá để cứu độ con người và mở cửa trời cho nó.  Ngài đã dạy chúng ta : chỉ trong tình yêu mới hệ tại sự viên mãn của con người…Ở đâu ngự trị sự thống trị, chiếm hữu, khai thác người khác…thì ở đó con người trở nên nghèo nàn, bị băng hoại, méo mó. Mạnh mẽ trong đức cậy và năng động trong đức ái, đức tin Kitô giáo nhân bản hóa cuộc sống…Thiên Chúa đã tỏ mình bằng lời và hành động trong suốt lịch sử tình bằng hữu với nhân loại, mà đạt tới cao điểm » trong biến cố Nhập thể và Phục sinh. Cùng với Chúa Kitô, Thiên Chúa « đã đi vào với tư cách là con người trên mảnh đất nhân sinh, để gặp gỡ họ và nói với họ. Và sự loan báo ơn cứu rỗi này đã được mở rộng cho đến tận cùng thế giới. Được Chúa Kitô khai sinh, Giáo Hội là người mang một niềm hy vọng mới…Nhưng từ nguyên thủy đã được đặt ra vấn đề các quy tắc của đức tin, của sự trung tín với Tin Mừng…, với chân lý cứu độ của Thiên Chúa ». Trong việc tuyên xưng đức tin, « chúng ta gắn bó với con người của Chúa Giêsu và với lịch sử tính của Ngài ».

« Trong Kinh Tin Kính hệ tại đời sống luân lý của người kitô hữu…Bổn phận của Giáo Hội là thông truyền đức tin, dạy dỗ Tin Mừng, để các chân lý Kitô giáo soi sáng và biến đổi nền văn hóa, để các kitô hữu có khả năng làm chứng cho niềm hy vọng mà họ đang mang. Chúng ta đang sống trong một thế giới biến động sâu xa trong đó sự tục hóa và chủ thuyết tương đối đánh dấu não trạng chung…nếu chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tương đối dường như đang thống trị nơi con người thời đại của chúng ta, thì các tín hữu không hoàn toàn được miễn trừ với những nguy hiểm này…Việc nghiên cứu ở Thượng Hội Đồng về tân Phúc Âm hóa đã cho thấy một số nguy hiểm này, như một đức tin được sống cách thụ động và cách quá cá nhân, việc khước từ giáo dục đức tin hay sự bẻ gãy giữa đức tin và sự sống. Thông thường người kitô hữu thậm chí không biết đến trọng tâm của đức tin Công giáo được chứa đựng trong Kinh Tin Kính, nhưng để mình bị chinh phục bởi một thứ chủ nghĩa hỗn hợp hay chủ thuyết tương đối tôn giáo nào đó… »

« Chúng ta cần trở về với Thiên Chúa, với Thiên Chúa của Chúa Giêsu-Kitô, tái khám phá sứ điệp Tin Mừng và làm cho Ngài bước vào cách sâu xa hơn nữa trong lương tâm và trong lối sống của chúng ta. »

« Qua các bài giáo lý của tôi cho Năm Đức Tin, tôi muốn giúp đỡ những người thực hiện bước đào sâu các chân lý của đức tin này, liên quan đến Thiên Chúa, đến con người , đến Giáo Hội… và suy tư về những khẳng định của Kinh Tin Kính. Tôi muốn người ta thấy rõ rằng các chân lý đức tin liên quan trực tiếp đến đời sống của chúng ta, rằng chúng đòi hỏi sự hoán cải cuộc sống, chúng sinh ra một phương thức mới hình dung và tin vào Thiên Chúa ».

Tý Linh

Theo VIS, Vatican.va

Advertisements
%d bloggers like this: