BÁC ÁI LÀ ĐỘNG CƠ KHẢ TÍN CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

BÁC ÁI LÀ ĐỘNG CƠ KHẢ TÍN CỦA VIỆC TRUYỀN GIÁO

Thực thi bác ái là một yếu tố cấu thành bản chất của Giáo Hội. Không thể có loan báo Tin Mừng mà không có bác ái. Đó là một trong những dấu chỉ cho tính khả tín của Giáo Hội. Đó là những phát biểu của Đức cha Michel Roy, Tổng thư ký của Caritas quốc tế, chiều 17/10/2012, tại THĐ về tân Phúc Âm hóa đang diễn ra tại Rôma.

Theo ngài, việc tân Phúc Âm hóa phải cho thấy rằng đức tin và đức ái là hai việc phục vụ đi đôi với nhau, « làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người ».

Đối với Đức Cha, cần phải dành chỗ cho bác ái trong suy tư về việc tân Phúc Âm hóa và cần khích lệ và củng cố tính năng động Phúc Âm hóa của nó. Vì, « Đức ái được sống trong Thánh Thần không chỉ làm cho chúng ta trở thành những nhà truyền giáo, nhưng còn Phúc Âm hóa chính chúng ta nữa. »

« Vấn đề nền tảng trong việc tân Phúc Âm hóa không phải chỉ là biết loan báo Tin Mừng như thế nào, nhưng đòi hỏi chúng ta liệu Tin Mừng mà chúng ta rao giảng là một Tin Mừng cho người nghèo hay không, và liệu chúng ta, như là Giáo Hội, có làm cho Tin Mừng nảy khả tín hay không. »

Tý Linh

Theo ZENIT

Advertisements
%d bloggers like this: