LÀM CHỨNG CHO ĐỨC TIN LÀ ĐIỀU LUÔN KHẢ THI

LÀM CHỨNG CHO ĐỨC TIN LÀ ĐIỀU LUÔN KHẢ THI

« Ngay cả nơi các nước mà việc loan báo Tin Mừng cách rõ ràng là điều không luôn khả thi, thì việc sống Tin Mừng của Chúa Kitô và làm chứng cho Chúa Kitô là điều khả thi ». Đó là lời khẳng định của bản báo cáo của nhóm Gallicus B, nhấn mạnh đến hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc tân Phúc Âm hóa.

Quả vậy, một bản tổng hợp các cuộc thảo luận của nhóm Gallicus B, dưới quyền của Đức cha Yves Patenôtre, chủ tịch Ủy ban Truyền giáo của HĐGM Pháp, đã được trình bày bởi báo cáo viên là Đức cha Claude Dagens, Tổng giám mục Angoulême, trong khóa họp chung lần thứ 17, ngày 19/10/2012.

Trong nhiều nước của các tham dự viên của nhóm này, « các mối tương quan với Hồi giáo đòi hỏi một sự cẩn thận cao ». Tuy nhiên, Đức cha Dagens khẳng định : « Ngay cả nơi các nước mà việc loan báo Tin Mừng cách rõ ràng là điều không luôn khả thi, thì việc sống Tin Mừng của Chúa Kitô và làm chứng cho Chúa Kitô là điều khả thi .»

Về mặt thần học, các tham dự viên muốn « nhấn mạnh hơn đến hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc Phúc Âm hóa », bởi vì « lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần là cần thiết cho mọi tiến trình Phúc Âm hóa ».

Theo nhóm, hoạt động của Chúa Thánh Thần có hai nét đặc trưng : Ngài được ban cho Giáo Hội để « đi đến chân lý toàn vẹn » và để « đối diện với những hoàn cảnh khó khăn ». Vả lại, Chúa Thánh Thần « làm cho các môn đệ của Chúa Kitô tham dự vào mầu nhiệm vượt qua chết và phục sinh của Ngài ».

Đức cha Dagens cho biết : chính « dưới dấu chỉ của mầu nhiệm vượt qua » mà cần phải học biết nhìn xem thế giới « đang chuyển dạ », để có thể « diễn tả một lời hy vọng nối kết những người nam và người nữ trong hoàn cảnh thử thách của họ ».

Tý Linh

Theo ZENIT

Advertisements
%d bloggers like this: