HAI CHUYỂN ĐỔI THẨM QUYỀN Ở GIÁO TRIỀU

HAI CHUYỂN ĐỔI THẨM QUYỀN Ở GIÁO TRIỀU

Đức Bênêđictô XVI đã đưa ra hai thay đổi thẩm quyền tại Giáo Triều Rôma : Bộ Giáo Sĩ từ nay đặc trách các chủng viện (cho đến nay thuộc Bộ Giáo Dục Công Giáo) và Hội Đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa sẽ đặc trách việc dạy giáo lý (cho đến nay thuộc Bộ Giáo Sĩ).

Đức Thánh Cha đã loan tin này vào đầu cuộc họp chung lần thứ 22 của THĐ Giám Mục về tân Phúc Âm hóa, sáng 27.10.2012. Cuộc họp này là dịp bỏ phiếu danh sách cuối cùng « các đề nghị » được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Có tất cả 58 đề nghị được đệ trình lên cho ngài.

Đức Thánh Cha cho biết một tông thư dưới hình thức tự sắc sẽ được phổ biến để « xác định các lãnh vực và các quyền hạn của mỗi bên ».

Tý Linh

Theo ZENIT

Advertisements
%d bloggers like this: