SỨ ĐIỆP CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ TÂN PHÚC ÂM HÓA GỞI DÂN CHÚA (2)

(Xem phần 1 ở đây)

8. Cộng đồng Giáo Hội và nhiều người thợ của việc Phúc Âm hóa

Công cuộc Phúc Âm hóa không phải là bổn phận của một số người trong Giáo Hội, nhưng nó là công trình của các cộng đoàn Giáo Hội xét như thế, trong đó được mở ra việc tiếp cận các phương tiện phong phú của sự gặp gỡ với Chúa Giêsu : Lời Chúa, các bí tích, sự hiệp thông huynh đệ, đức ái phục vụ, việc truyền giáo.

Trong viễn này trước tiên nổi bật vai trò của giáo xứ, như là sự hiện diện của Giáo Hội trên mảnh đất con người đang sống, « nguồn nước của ngôi làng » như đức Gioan XXIII thích gọi, mà mọi người có thể uống thỏa thích và tìm thấy sự tươi mát của Tin Mừng.  Vai trò của nó vẫn không thể thay thế, cho dầu những thay đổi các điều kiện có thể đòi hỏi sắp xếp nó thành những cộng đoàn nhỏ hơn hay mở ra cho những mối liên hệ hợp tác trong một khung cảnh rộng lớn hơn. Nhất là chúng ta cảm thấy bổn phận khích lệ các giáo xứ của chúng ta nối kết với trách nhiệm mục vụ truyền thống của dân Thiên Chúa những hình thức truyền giáo mới mẻ được đòi hỏi bởi việc Tân Phúc Âm Hóa. Chúng cũng phải có thể tiếp nhận các hình thức diễn tả lòng đạo đức bình dân khác nhau và quan trọng.

Trong giáo xứ, thừa tác vụ linh mục tiếp tục có tính quyết định, là cha và là mục tử của dân mình. Với tất cả các linh mục, các Giám mục của Thượng Hội Đồng này bày tỏ lòng biết ơn và sự gần gũi huynh đệ đối với công việc khó khăn của họ và mời gọi họ có những mối tương quan luôn chặt chẽ hơn giữa hàng linh mục giáo phận, có một đời sống thiêng liêng luôn luôn mãnh liệt hơn, một sự thường huấn làm cho họ có khả năng đương đầu với những biến chuyển.

Bên cạnh các linh mục, chúng tôi cũng nhấn mạnh sự hiện diện của các phó tế, cũng như hoạt động mục vụ của các giáo lý viên và của nhiều hình ảnh thừa tác viên khác cũng như các linh hoạt viên trong lãnh vực loan báo và dạy giáo lý, của đời sống phụng vụ, của việc phục vụ bác ái, cũng như những hình thức tham gia và đồng trách nhiệm khác nhau về phía các giáo dân nam nữ vì sự tận tụy của họ trong nhiều công việc phục vụ nơi các cộng đoàn của chúng ta mà chúng ta sẽ không bao giờ biết ơn cho đủ. Cùng với tất cả những người này chúng tôi yêu cầu đặt sự hiện diện và sự dấn thân của họ trong Giáo Hội để phục vụ cho việc Tân Phúc Âm Hóa, đồng thời lưu tâm đến việc đào tạo nhân bản và Kitô giáo cho họ, sự hiểu biết đức tin và sự nhạy bén với những hiện tượng văn hóa hôm nay.

Liên quan đến giáo dân, một sứ điệp đặc biệt gởi đến cho những hình thức hiệp hội khác nhau xưa và nay, cho những phong trào của Giáo Hội và cho những cộng đoàn mới, để họ biểu lộ sự phong phú của các ân huệ mà Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với những hình thức sống và dấn thân này trong Giáo Hội, bằng cách khích lệ họ trung thành với đặc sủng của mình và với sự hiệp thông chân thành trong Giáo Hội, đặc biệt trong khung cảnh cụ thể của các Giáo Hội địa phương.

Làm chứng cho Tin Mừng không phải là đặc ân của riêng ai. Do đó, chúng tôi vui mừng biết ơn sự hiện diện của nhiều người nam và nữ mà bằng đời sống của họ đang trở thành dấu chỉ của Tin Mừng giữa thế giới này. Chúng tôi cũng biết ơn đối với nhiều anh chị em kitô hữu mà bất hạnh thay sự hiệp nhất với họ vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng họ cũng là những người được ghi dấu bởi phép Rửa tội của Chúa và là những người loan báo Ngài. Trong những ngày này, đối với chúng tôi, đó đã là một kinh nghiệm cảm động lắng nghe những tiếng nói của nhiều vị hữu trách đáng kính của các Giáo Hội và các cộng đoàn Giáo Hội mà đã làm chứng cho chúng ta về sự khát khao của họ về Chúa Kitô và sự tận tụy của họ cho việc loan báo Tin Mừng ; họ cũng xác tín rằng thế giới cần đến một cuộc Tân Phúc Âm Hóa. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì sự hiệp thông này trong đòi hỏi truyền giáo.

9. Để các bạn trẻ có thể gặp gỡ Chúa Kitô

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các bạn trẻ, bởi vì, hoàn toàn đang là một phần quan trọng của giây phút hiện tại của nhân loại và Giáo Hội, họ cũng là tương lai của nhân loại và của Giáo Hội. Cũng liên quan đến họ, cái nhìn của các Giám mục không hề bi quan. Chắc chắn có quan ngại, nhưng không bi quan. Quan ngại bởi vì những áp lực khiêu khích nhất của thời đại chúng ta đang tập trung chủ yếu vào họ ; nhưng không bi quan. Trước tiên bởi vì – chúng tôi nhấn mạnh – tình yêu của Chúa Kitô là những gì đang khuôn đúc Lịch sử cách sâu xa. Nhưng còn bởi vì chúng tôi thấy nơi các bạn trẻ của chúng ta một khát vọng sâu xa đến tính đích thực, đến chân lý, đến tự do và lòng quảng đại, khát vọng mà chỉ Chúa Kitô mới có thể đáp ứng cách thoả mãn, chúng tôi xác tín như thế.

Chúng tôi muốn nâng đỡ họ trong việc tìm kiếm của họ, và chúng tôi khích lệ các cộng đoàn của chúng ta hoàn toàn bước vào một thái độ lắng nghe, đối thoại và đề nghị can đảm liên quan đến điều kiện khó khăn của các bạn trẻ, để không bao giờ nản lòng, nhưng bảo toàn sứ mạnh của lòng nhiệt huyết của họ. Và để nâng đỡ họ trong cuộc chiến chính đáng chống lại những điều sáo rỗng và những đầu cơ vụ lợi của các thế lực của thế gian muốn mưu toan chiếm lấy nghị lực của các bạn trẻ và sử dụng lòng nhiệt huyết của họ vì lợi ích riêng, bằng cách tước đi khỏi họ ký ức biết ơn về quá khứ và mọi dự phóng nghiêm chỉnh trong tương lai.

Hoàn toàn đòi hỏi nhiều chú ý, việc Tân Phúc Âm Hóa này trong thế giới các bạn trẻ là điều đặc biệt hứa hẹn, như nhiều kinh nghiệm cho thấy, một số hữu hình hơn, như những Ngày quốc tế giới trẻ, một số ẩn kín hơn mà không vì thế ít lý thú hơn, như những kinh nghiệm đời sống thiêng liêng, sự phục vụ và truyền giáo. Do đó, chúng tôi biết ơn các bạn trẻ về phần chủ động trong công cuộc Phúc Âm hóa, cách riêng đối với chính giới trẻ.

10. Giáo Hội đối thoại với nền văn hóa, với kinh nghiệm nhân loại và với các tôn giáo

Việc Tân Phúc Âm Hóa được đặt trọng tâm vào Chúa Kitô và vào sự chú ý đến nhân vị, để cho phép một cuộc gặp gỡ thật sự với Ngài. Nhưng các chân trời của nó cũng rộng lớn như thế giới và không bị hạn hẹp vào bất kỳ kinh nghiệm nhân loại đặc thù nào. Điều đó muốn nói rằng việc Tân Phúc Âm Hóa đặc biệt quan tâm đến việc đối thoại với các nền văn hóa, trong sự tin tưởng chắc chắn rằng nó sẽ tìm thấy nơi mỗi nền văn hóa « những hạt  giống của Ngôi Lời » mà các Giáo Phụ đã nói đến. Cách riêng, việc Tân Phúc Âm Hóa cần hình dung một mối tương quan mới mẻ giữa đức tin và lý trí, với xác tín rằng đức tin có đủ phương tiện để đón nhận tất cả các hoa trái của một lý trí lành mạnh, được soi sáng và mở ra cho siêu việt, và nó có một sức mạnh mang lại phương thuốc cho những giới hạn và những mâu thuẫn trong đó lý trí có thể sa ngã. Đức tin không che giấu khuôn mặt của mình trước sự hiện diện của những chất vấn đau đớn mà sự hiện diện của sự dữ đặt ra trên thế giới và trong lịch sử, nhưng nó múc lấy ánh sáng của niềm hy vọng nơi sự Phục Sinh của Chúa Kitô.

Cuộc gặp gỡ của đức tin và lý trí cũng nuôi dưỡng sự dấn thân của cộng đoàn kitô hữu trong lãnh vực rộng lớn của giáo dục và văn hóa. Một vai trò đặc biệt được thực hiện bởi các tổ chức đào tạo và nghiên cứu : các trường học và các đại học. Khắp nơi được phát triển những kiến thức của con người và một hoạt động giáo dục được đề nghị. Giáo Hội vui mừng mang lại kinh nghiệm và sự đóng góp của mình cho việc đào tạo con người trong tính toàn diện của nó. Về mặt này, một sự quan tâm đặc biệt đối với các trường học và các đại học Công giáo, trong đó việc mở ra cho siêu việt, riêng cho mỗi hành trình văn hóa và giáo dục chân thành phải được bổ túc bởi những con đường gặp gỡ với biến cố Chúa Giêsu-Kitô và Giáo Hội của Ngài. Sự biết ơn của các Giám mục đối với những ai đang có trách vụ trong những điều kiện đôi khi khó khăn.

Việc Phúc Âm hóa đòi hỏi chúng ta quan tâm đặc biệt đến thế giới truyền thông xã hội, những con đường trên  đó, cách riêng nơi các phương tiện truyền thông mới, biết bao cuộc đời, biết bao câu hỏi và biết bao mong đợi gặp gỡ nhau. Đó là một nơi mà thông thường các lương tâm được hình thành và là nơi mà những thời gian và các nội dung của cuộc sống được ghi dấu. Đó là một cơ hội mới để nối kết tâm hồn con người. Một lãnh vực đặc biệt của sự gặp gỡ giữa đức tin và lý trí nằm trong việc đối thoại với tri thức khoa học. Tự nó, tri thức khoa học này không xa rời với đức tin từ khi nó biểu lộ nền tảng thiêng liêng mà Thiên Chúa đã đặt để nơi các thụ tạo và cho phép phân định các cấu trúc lý trí nằm ở nền tảng của công trình tạo dựng. Khi các khoa học và các kỹ thuật không muốn đóng kín quan niệm về con người và về thế giới trong một chủ nghĩa duy vật cằn cỗi, thì chúng trở thành đồng minh quý báu để phát triển sự nhân bản hóa cuộc sống. Do đó, sự biết ơn của chúng tôi cũng hướng đến tất cả những ai đang dấn thân trên mặt trận tinh tế của tri thức.

Chúng tôi cũng muốn mở rộng sự bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với những người nam và người nữ đang dấn thân trong một biểu lộ khác của thiên tài nhân loại : nghệ thuật trong những lối diễn tả đa dạng của nó, của những lối diễn tả xa xưa nhất đến những lối diễn tả gần đây nhất. Xét như là chúng nhắm mang lại hình dáng cho sự vươn lên của con người tới vẻ đẹp, trong các tác phẩm của họ, chúng tôi biết ơn một phương thức diễn đạt rất ý nghĩa về linh đạo. Chúng tôi biết ơn các nghệ sĩ khi, qua những sáng tạo vẻ đẹp của họ, họ giúp chúng ta biểu lộ vẻ đẹp của khuôn mặt của Thiên Chúa và của các thụ tạo của Ngài. Con đường của vẻ đẹp là một con đường đặc biệt hữu hiệu cho việc Tân Phúc Âm Hóa.

Không chỉ các kiệt tác nghệ thuật nhưng còn sự khéo léo sáng tạo của con người lôi kéo sự chú ý của chúng ta xét như là mảnh đất thích hợp nơi đó con người trở thành người cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa nhờ lao công của mình. Với thế giới kinh tế và lao động, chúng tôi muốn nhắc lại một vài đòi hỏi phát xuất từ ánh sáng của Tin Mừng : gìn giữ lao động khỏi những điều kiện mà, thông thường, biến nó thành một gánh nặng không thể chịu nổi và tước đi khỏi nó mọi đảm bảo cho tương lai, do những đe dọa thất nghiệp đặc biệt tác động đến giới trẻ ; đặt nhân vị ở trung tâm của sự phát triển kinh tế, suy nghĩ chính sự phát triển này như là một cơ hội tăng trưởng loài người trong công bằng và hiệp nhất. Con người cũng được kêu gọi xuyên qua lao động của mình, qua đó nó biến đổi thế giới, và qua trách nhiệm của nó đối với các thế hệ tương lai, gìn giữ hình ảnh mà Thiên Chúa đã muốn ban cho công trình tạo dựng của Ngài.

Tin Mừng cũng soi sáng ý nghĩa của đau khổ gắn liền với bệnh tật. Ở đây, các kitô hữu phải làm cho cảm thấy sự hiện diện của Giáo Hội bên cạnh các bệnh nhân và sự biết ơn của Giáo Hội đối với những ai dấn thân cách chuyên nghiệp và nhân bản trong việc săn sóc các bệnh nhân.

Một lãnh vực trong đó ánh sáng của Tin Mừng có thể và phải tỏa chiếu để soi sáng những bước chân của nhân loại là lãnh vực chính trị. Chính trị được đòi hỏi một sự dấn thân vô vị lợi và trong sáng vì công ích, trong sự tôn trọng phẩm giá trọn vẹn của nhân vị, từ lúc nó được thụ thai cho đến cái chết tự nhiên ; tôn trọng gia đình được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, tôn trọng sự tự do giáo dục ; thăng tiến tự do tôn giáo ; trong sự đấu tranh chống lại những bất công, những bất bình đẳng, những phân biệt kỳ thị, những bạo lực, sự phân biệt chủng tộc, sự đói nghèo và chiến tranh. Một chứng tá rõ ràng được đòi hỏi đối với các kitô hữu mà, trong việc thực thi chính trị, sống giới luật bác ái.

Sau cùng, cuộc đối thoại của Giáo Hội có một người đối thoại tự nhiên trong các tôn giáo khác. Việc Phúc Âm hóa được thực hiện qua xác tín về chân lý của Chúa Kitô, chứ không chống lại người nào. Tin Mừng của Chúa Giêsu là bình an và niềm vui, và  các môn đệ của Ngài hạnh phúc nhận ra những gì mà tinh thần tôn giáo của con người đã biết phân định điều tốt và điều thật trong thế giới do Thiên Chúa tạo dựng, và đã diễn tả bằng cách mang lại hình dáng cho những tôn giáo khác nhau.

 Cuộc đối thoại giữa các tôn giáo có thể là một đóng góp cho hòa bình, nó khước từ mọi trào lưu chính thống cực đoan (fondamentalisme) và tố giác mọi bạo lực nhắm đến các tín hữu, vi phạm nghiêm trọng đến các quyền của con người. Các Giáo Hội trên khắp thế giới gần gũi trong lời cầu nguyện và trong tình huynh đệ với các anh em đau khổ này và yêu cầu những ai đang nắm trong tay số phận của các dân tộc phải bảo vệ các quyền của mọi người được tự do chọn lựa và tuyên xưng đức tin của mình và làm chứng cho đức tin đó.

11. Ký ức về Công đồng Vatican II trong suốt Năm Đức Tin và việc tham chiếu Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo

Trên con đường được mở ra bởi việc Tân Phúc Âm Hóa, chúng ta cũng có thể đôi khi cảm thấy như ở trong một sa mạc, giữa những nguy hiểm và không có điểm tựa. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, nhân bài giảng thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin, đã nói đến một « sự sa mạc hóa thiêng liêng » đã tiến triển trong những thập niên vừa qua, nhưng ngài cũng đã khích lệ chúng ta khi khẳng định rằng « chính từ kinh nghiệm về sa mạc này, về sự trống rỗng này, mà chúng ta có thể khám phá một lần nữa niềm vui đức tin và tầm quan trọng trọng yếu của nó đối với người kitô hữu chúng ta. Trong sa mạc, ta tái khám phá giá trị của những gì là thiết yếu để sống » (Bênêđictô XVI, Bài giảng thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin, Rôma, 11.10.2012). Trong sa mạc, như người phụ nữ Samaritanô, chúng ta đi đến tìm kiếm nước, từ một giếng nước để dự trữ : phúc cho ai gặp được Chúa Kitô ở đó !

Chúng ta cám ơn Đức Thánh Cha vì hồng ân Năm Đức Tin, một sự dẫn nhập quý giá vào lộ trình của việc Tân Phúc Âm Hóa. Chúng ta cũng cám ơn ngài đã liên kết Năm Đức Tin này với việc kỷ niệm năm mươi năm khai mạc Công đồng Vatican II, mà giáo huấn căn bản của nó cho thời đại chúng ta đang chiếu sáng trong Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, được tái đề nghị 20 năm sau ngày công bố nó như là điểm quy chiếu chắc chắn cho đức tin. Đó là những kỷ niệm quan trọng cho phép chúng ta tái khẳng định sự gắn bó vững chắc của chúng ta với giáo huấn của Công đồng Vatican II và sự cam kết của chúng ta tiếp tục vận dụng nó cách trọn vẹn.

12. Chiêm ngắm mầu nhiệm và sự gần gũi với người nghèo

Trong viễn ảnh này, chúng tôi muốn chỉ ra cho tất cả các tín hữu hai lối diễn đạt của đời sống đức tin mà chúng tôi nghĩ vẫn còn đặc biệt thích đáng để làm chứng cho nó trong việc Tân Phúc Âm Hóa.

Biểu lộ đầu tiên được làm nên bởi ân huệ và bởi kinh nghiệm về sự chiêm niệm. Chỉ với cái nhìn thờ lạy về mầu nhiệm của Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, chỉ từ sự thinh lặng sâu xa như trong cung lòng đón nhận Lời  cứu độ duy nhất, mà có thể vọt lên một chứng tá khả tín đối với thế giới. Chỉ sự thinh lặng cầu nguyện này mới có thể ngăn không cho sứ điệp cứu độ bị mất đi trong nhiều tiếng ồn ào của thế giới.

Một sứ điệp biết ơn một lần nữa đến trên miệng lưỡi chúng tôi dành cho tất cả những người nam và người nữ hiến dâng đời mình cho việc cầu nguyện và chiêm niệm trong các đan viện và các nơi ẩn tu. Nhưng chúng ta cần rằng những thời gian chiêm niệm được lồng vào trong đời thường của con người : những nơi trong tâm hồn, nhưng cả những nơi địa lý, nhắc nhớ kỷ niệm về Thiên Chúa, những đền thờ nội tâm nhưng cũng những đền thờ bằng đá là những nơi gặp gỡ cần thiết cho dòng chảy những kinh nghiệm này mà, nếu không, (chúng ta) có nguy cơ đánh mất chính mình. Những không gian trong đó tất cả mọi người đều có thể cảm thấy mình được đón tiếp, ngay cả những người vẫn còn chưa biết rõ những gì họ đang tìm kiếm và người họ đang tìm kiếm.

Biểu lộ kia về tính đích thực của việc Tân Phúc Âm Hóa có khuôn mặt của người nghèo. Đặt mình bên cạnh người bị tổn thương bởi cuộc sống không chỉ là một thực hành xã hội tính, nhưng trước tiên là một sự kiện thiêng liêng. Vì trong khuôn mặt của người nghèo rạng chiếu chính khuôn mặt của Chúa Kitô : « Tất cả những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta » (Mt 25, 40).

Một vị trí ưu tiên được nhìn nhận cho người nghèo trong các cộng đoàn của chúng ta, một vị trí mà không loại trừ ai, nhưng muốn là một phản ảnh về cách thức mà Chúa Giêsu đã liên kết với họ. Sự hiện diện của họ trong các cộng đoàn của chúng ta là sức mạnh huyền nhiệm : nó biến đổi người ta hơn một diễn văn, nó giảng dạy lòng trung tín, nó giúp hiểu tính mỏng giòn của cuộc sống, nói kêu gọi cầu nguyện, và, nói tóm lại, dẫn đến Chúa Kitô.

Cử chỉ của đức ái đòi hỏi được đi kèm bởi nỗ lực vì công bằng. Đó là một lời mời gọi nói với mọi người, nghèo và giàu ; từ đó sự cần thiết lồng học thuyết xã hội của Giáo Hội vào hành trình của việc Tân Phúc Âm Hóa và mối ưu tư đào tạo các kitô hữu mà ra sức cho sự hài hòa của các mối tương quan con người trong đời sống xã hội và chính trị.

13. Một sứ điệp gởi cho các Giáo Hội của những vùng đất khác nhau trên thế giới

Cái nhìn của các Giám mục đang nhóm họp Thượng Hội Đồng ôm lấy tất cả các cộng đoàn Giáo Hội trên khắp thế giới, một cái nhìn muốn hiệp nhất, bởi vì lời mời gọi gặp gỡ Chúa Giêsu là độc nhất, nhưng còn là một cái nhìn không quên đi tính đa dạng.

Một sự quý mến đặc biệt, đầy tình trìu mến huynh đệ và biết ơn, được các Giám mục nhóm họp Thượng Hội Đồng dành cho các anh chị em kitô hữu của các Giáo Hội Đông Phương Công Giáo, những Giáo Hội mà kế thừa việc loan truyền Tin Mừng đầu tiên, kinh nghiệm được gìn giữ cách yêu thương và trung tín, và là những Giáo Hội đang hiện diện ở Đông Âu. Ngày nay, một lần nữa, Tin Mừng được đề nghị cho anh chị em như là cuộc Tân Phúc Âm Hóa qua đời sống phụng vụ, giáo lý, kinh nguyện gia đình hằng ngày, ăn chay, sự liên đới giữa các gia đình, sự tham dự của các giáo dân vào đời sống của các cộng đoàn và vào việc đối thoại với thế giới. Thường bị đặt vào thử thách và gian truân, các Giáo Hội của anh chị em được mời gọi làm chứng cho việc tham dự vào Thập giá của Chúa Kitô. Một số tín hữu bị buộc phải di cư. Dù hoàn toàn duy trì cách sống động việc thuộc về cộng đoàn nguyên thủy của mình, nhưng họ có thể mang lại sự đóng góp của họ vào trách nhiệm mục vụ và vào công trình Phúc Âm hóa nơi những nước đã đón tiếp họ. Xin Chúa tiếp tục chúc lành  cho sự trung thành của anh chị em, và ước gì được khai thông trong tương lai của anh chị em những chân trời tuyên xưng đức tin thanh thản và thực hành đức tin trong một bầu khí bình an và tự do tôn giáo.

Chúng tôi nhìn đến anh chị em những kitô hữu nam nữ, đang sống trong các nước Châu Phi, chúng tôi muốn trước tiên bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với anh chị em vì chứng tá mà anh em đã làm cho Tin Mừng, thường trong những hoàn cảnh sống khó khăn về mặt nhân loại. Chúng tôi khích lệ anh chị em mang lại đà nhiệt huyết cho việc Phúc Âm hóa được lãnh nhận trong thời gian vẫn còn gần đây, xây dựng anh chị em như là Giáo Hội « gia-đình-của-Thiên-Chúa », củng cố căn tính của gia đình, nâng đỡ sự dấn thân của các linh mục và của các giáo lý viên, đặc biệt nơi các cộng đoàn kitô hữu bé nhỏ. Thêm vào đó là sự cần thiết cấp bách phát triển sự gặp gỡ của Tin Mừng với các nền văn hóa xưa và nay. Một sự mong đợi và một tiếng gọi mạnh mẽ cũng được gởi đến giới chính trị và đến các nhà cầm quyền của các nước Châu Phi khác nhau, để, nhờ sự cộng tác của mọi người thiện chí, các quyền căn bản của con người được thăng tiến và châu lục được giải thoát khỏi bạo lực và những xung đột vẫn đang còn làm cho nó đau khổ.

Các Giám mục của Thượng Hội Đồng mời gọi các kitô hữu của Bắc Mỹ hân hoan đón nhận lời mời gọi Tân Phúc Âm Hóa, đồng thời các ngài ngắm nhìn cách biết ơn làm thế nào, trong lịch sử vẫn còn gần đây của họ, các cộng đoàn kitô hữu của anh chị em đã mang lại những hoa trái quảng đại của đức tin, đức ái và truyền giáo. Bây giờ, điều quan trọng là nhận ra rằng nhiều lối diễn tả của nền văn hóa xung quanh nơi các nước của châu lục của anh chị em ngày nay đang xa rời Tin Mừng. Do đó, một lời mời gọi hoán cải là cần thiết, từ đó nảy sinh một sự dấn thân mà không đặt anh chị em bên ngoài các nền văn hóa của anh chị em nhưng giữa chúng, để mang lại cho mọi người ánh sáng của đức tin và sức mạnh của cuộc sống. Vào giây phút anh chị em đón nhận nơi các mảnh đất quảng đại của anh chị em những dân nhập cư và lánh nạn mới, anh chị em cũng hãy sẵn sàng mở cửa nhà mình cho đức tin. Trong sự trung tín với những cam kết được thực hiện vào dịp Thượng Hội Đồng về Châu Mỹ, anh chị em hãy liên đới với Châu Mỹ Latinh trong việc Phúc Âm hóa thường xuyên châu lục của mình.

Trong cùng một tâm tình biết ơn, Thượng Hội Đồng hướng đến các Giáo Hội của Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê. Thật đặc biệt ngạc nhiên khi thấy làm thế nào trong suốt các thế kỷ đã được phát triển nơi các nước của anh chị em những hình thức đạo đức bình dân, vẫn còn bén rễ nơi nhiều tâm hồn, các hình thức phục vụ bác ái và đối thoại với nền văn hóa. Ngày nay, đối diện với nhiều thách đố hiện nay, trước tiên là sự nghèo khổ và bạo lực, Giáo Hội ở Châu Mỹ Latinh và tại vùng Caribê được mời gọi sống trong một tình trạng truyền giáo thường xuyên bằng việc loan báo Tin Mừng với hy vọng và niềm vui, bằng việc hình thành nên những cộng đoàn các môn đệ truyền giáo đích thực của Chúa Giêsu-Kitô, bằng việc cho thấy trong sự dấn thân của con cái mình làm thế nào Tin Mừng có thể là nguồn mạch của một xã hội công bằng và huynh đệ mới. Sự đa nguyên tôn giáo cũng chất vấn các Giáo Hội của anh chị em và đòi hỏi một cuộc loan báo Tin Mừng mới mẻ.

Cũng gởi đến anh chị em kitô hữu Châu Á, chúng tôi muốn mang lại một sứ điệp khích lệ và cổ vũ. Anh chị em là một thiểu số bé nhỏ trong châu lục có đến hầu như hai phần ba dân số của thế giới. Sự hiện diện của anh  chị em là một hạt giống phong nhiêu, được phó thác cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần, hạt giống mà lớn lên trong sự đối thoại với các nền văn hóa khác nhau, với các tôn giáo cổ xưa, với vô số người nghèo. Cho dầu nó thường bị gạt sang bên lề xã hội, và ngay  cả bị bách hại ở một số nơi, Giáo Hội Châu Á, với đức tin kiên cường của mình, là một sự hiện diện quý báu của Tin Mừng của Chúa Kitô, Đấng loan báo sự công bằng, sự sống và sự hài hòa. Hỡi các kitô hữu Châu Á, ước gì anh chị em cảm nhận được sự gần gũi huynh đệ của các kitô hữu của các nước khác trên thế giới, những nước không thể quên rằng Chúa Giêsu đã sinh ra, đã sống, đã chết và đã phục sinh trên châu lục này, nơi Đất Thánh !

Một sứ điệp biết ơn và hy vọng của các Giám mục được gởi đến cho các Giáo Hội của Châu Âu, ngày nay được đánh dấu phần nào bởi sự tục hóa, đôi khi, gây hấn, và một phần vẫn còn bị tổn thương bởi những thập niên dài của các quyền lực của các ý thức hệ thù nghịch với Thiên Chúa và con người. Sự biết ơn hướng đến quá khứ nhưng cũng hướng đến hiện tại, trong đó Tin Mừng đã tạo nên ở Châu Âu những ý thức và những kinh nghiệm đức tin rất rõ nét và quyết định đối với việc Phúc Âm hóa toàn thế giới, thường tràn đầy sự thánh thiện : sự phong phú tư tưởng thần học, sự đa dạng của các lối diễn tả đặc sủng, nhiều hình thức phục vụ bác ái đối với người nghèo, những kinh nghiệm chiêm niệm sâu xa, sự hình thành một nền văn hóa nhân bản thuyết đã đóng góp vào việc mang lại một khuôn mặt cho phẩm giá của nhân vị và cho việc xây dựng công ích. Anh chị em kitô hữu Châu Âu thân mến, ước gì những khó khăn của hiện tại không quật ngã anh chị em : đúng hơn chúng cần được nhận thấy như là một thách đố phải vượt qua và là một cơ hội cho việc loan báo Chúa Kitô và Tin Mừng sự sống của Ngài cách vui tươi và sống động hơn.

Sau cùng, các Giám mục của Thượng Hội Đồng kính chào các dân tộc Châu Đại Dương, đang sống dưới sự bảo vệ của Thập Giá Phương Nam, và các ngài cám ơn họ vì chứng tá cho Tin Mừng Chúa Giêsu của họ. Lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho anh chị em là rằng, như người phụ nữ Samaritanô bên giếng nước, ước gì anh chị em cũng cảm thấy mãnh liệt cơn khát của một sự sống mới và anh chị em có thể lắng nghe lời Chúa Giêsu nói rằng : « Nếu chị đã biết ân huệ của Thiên Chúa ! » (Ga 4, 1-10). Anh chị em hãy lãnh nhận lời mời gọi dấn thân hơn nữa rao giảng Tin Mừng và làm cho Chúa Giêsu được nhận biết trong thế giới hôm nay. Chúng tôi khích lệ anh chị em gặp gỡ Ngài trong đời thường của anh chị em, lắng nghe Ngài và khám phá, qua việc cầu nguyện và suy niệm, ân sủng có thể nói : « Chúng tôi biết rằng người nay thực sự là Đấng cứu độ trần gian » (Ga 4, 42).

14. Ngôi sao Đức Maria chiếu sáng sa mạc

Đến hồi kết thúc kinh nghiệm về sự hiệp thông tốt đẹp này giữa các Giám mục trên thế giới và về sự cộng tác với thừa tác vụ của đấng kế vị thánh Phêrô, chúng tôi muốn làm vang vọng lên cho chúng ta, trong tất cả tính thời sự của nó, lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các tông đồ của Ngài : « Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ […]Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế » (Mt 28, 19-20). Lần này, sứ mạng không chỉ liên quan đến việc mở rộng địa lý, nhưng tìm cách liên kết với những nơi sâu kín nhất của tâm hồn của con người thời đại chúng ta, để đưa họ đến gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống đang hiện diện trong các cộng đoàn của chúng ta.

Sự hiện diện này đổ đầy tâm hồn chúng ta bằng niềm vui. Đầy lòng biết ơn đối với những ân huệ nhận được từ Ngài trong những ngày này, chúng tôi dâng lên bài ca ngợi khen : « Linh hồn tôi ngợi khen Chúa […] Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu » (Lc 1, 46.49). Những lời của Đức Maria cũng là những lời của chúng ta : Chúa đã thực sự làm những điều kỳ diệu trong suốt dòng thời gian cho Giáo Hội của Ngài nơi những phần khác nhau trên thế giới và chúng ta tán dương Ngài, xác tín rằng Ngài sẽ không quên chăm lo cho sự nghèo hèn của chúng ta để biểu lộ ở đó, cả ngày nay nữa, sức mạnh của cánh tay Ngài và nâng đỡ chúng ta trên con đường Tân Phúc Âm Hóa.

Hình ảnh Đức Maria định hướng chúng ta trên con đường này. Đối với chúng ta, con đường này xem ra, như đức Bênêđictô XVI đã nói, là một hành trình xuyên qua sa mạc, và chúng ta biết rằng cần phải trải qua con đường đó và mang theo chúng ta điều chính yếu : ơn Chúa Thánh Thần, sự đồng hành của Chúa Giêsu, chân lý của lời Ngài, Thánh Thể nuôi dưỡng chúng ta, tình huynh đệ hiệp thông Giáo Hội, nhiệt huyết đức ái. Chính nước giếng làm cho sa mạc nở hoa. Và, như trong đêm tối sa mạc, các ngôi sao trở nên chiếu sáng hơn, cũng thế ở trên trời ánh sáng của Đức Maria, Ngôi Sao của việc Tân Phúc Âm Hóa, Đấng mà chúng ta tin tưởng phó thác, đang mạnh mẽ chiếu sáng trên con đường này.

——

Tý Linh  chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp, có tham khảo bản tiếng Anh

Advertisements
%d bloggers like this: