CÁC THÁNH LÀ « NHỮNG KHUÔN MẪU HỮU HIỆU » CHO VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA

CÁC THÁNH LÀ « NHỮNG KHUÔN MẪU HỮU HIỆU » CHO VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA

Các Thánh là « những khuôn mẫu hữu hiệu » cho việc Tân Phúc Âm Hóa. Chính các Giám mục của Thượng Hội Đồng về Tân Phúc Âm Hóa đã khẳng định như thế trong « đề nghị 23 » được đệ trình lên Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI.

Các ngài viết : « Sự thánh thiện là một phần quan trọng của mọi dấn thân loan báo Tin Mừng đối với người loan báo Tin Mừng và đối với thiện ích của những ai được loan báo Tin Mừng » : đó là một sứ điệp phù hợp với lễ Các Thánh Nam Nữ, 1/11.

Các Nghị Phụ dành toàn bộ đề nghị 23 cho sự thánh thiện của các nhà tân Phúc Âm hóa.

« Lời mời gọi nên thánh phổ quát cấu thánh việc Tân Phúc Âm Hóa, nhìn thấy nơi các thánh những khuôn mẫu hữu hiệu cho những hình thức khác nhau trong đó ơn gọi này có thể được thực hiện ».

« Những gì chung trong những câu chuyện khác nhau về sự thánh thiện là việc bước theo Chúa Kitô ; điều đó được diễn tả trong một đời sống đức tin hành động trong đức ái ». Đời sống này là « một lời loan báo ưu tiên về Tin Mừng ».

Các Nghị Phụ chỉ ra khuôn mẫu của tất cả các thánh nơi Đức Trinh Nữ Maria : « Chúng ta nhận ra nơi Đức Maria một khuôn mẫu thánh thiện được biểu lộ trong những hành vi yêu thương cho đến độ trao hiến chính mình ».

Đề nghị 22 gợi lên « sự hoán cải » và « sự canh tân trong sự thánh thiện » cần thiết cho những nhà tân Phúc Âm hóa. Nhiều Giám mục đã nói đến nhu câu đổi mới đời sống mình trong sự thánh thiện nếu muốn trở nên những tác nhân thực sự hữu hiệu của việc Tân Phúc Âm Hóa.

Các Nghị Phụ nhấn mạnh đến sự cần thiết của « sự hoán cải bản thân và cộng đoàn này », và ngay cả sự hoán cải « mục vụ ».

Tý Linh

Theo ZENIT

Advertisements
%d bloggers like this: