ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : « TIN LÀ MỘT HÀNH VI GIÁO HỘI »

ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI : « TIN LÀ MỘT HÀNH VI GIÁO HỘI »

Trước khoảng 10.000 khách hành hương tại quảng trường thánh Phêrô hôm 31.10.2012, đức Bênêđictô XVI tiếp tục loạt bài giáo lý về đức tin của mình. Trong bài thứ ba liên quan đến đức tin này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến bản chất Giáo Hội của đức tin.

Quả thế, nhấn mạnh đến hai mặt của hành vi đức tin, cá nhân và Giáo Hội, đức Bênêđictô XVI đã bắt đầu bài giáo lý của mình về khía cạnh « cá nhân sâu xa » của hành vi đức tin, nó « đánh dấu một sự đổi hướng, một sự hoán cải ». Tuy nhiên, « hành vi này không phải là sản phẩm của suy tư đơn độc của tôi ». Là « hoa trái của một mối tương quan, của một sự đối thoại với Chúa Giêsu, đức tin được Thiên Chúa ban cho tôi qua một cộng đồng tin là chính Giáo Hội ».

Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã khai triển vai trò của Giáo Hội trong « hành vi đức tin của Giáo Hội » này : « Từ ban đầu, Giáo Hội là nơi của đức tin và của việc thông truyền đức tin. Truyền thống của Giáo Hội bảo đảm với các tín hữu rằng nội dung đức tin của họ là sứ điệp nguyên thủy của Chúa Kitô được các Tông đồ loan báo ». Như vậy, « người kitô hữu mà để mình được hướng dẫn và hình thành bởi đức tin của Giáo Hội trở nên như một cánh cửa sổ mở đón nhận ánh sáng thần linh và thông truyền nó cho thế giới ».

Chống lại khuynh hướng riêng tư hóa đức tin, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng sự tiến triển này « mâu thuẫn với bản chất của đức tin : chúng ta cần Giáo Hội để xác định đức tin của chúng ta và kinh nghiệm về những ân huệ cua rtc : Lời của Ngài, các bí tích, sự nâng đỡ của ân sủng và chứng tá của tình yêu ».

Và đức Bênêđictô XVI đã kết luận bằng những lời này của thánh Cyprianô : « Không ai có thể nói có Thiên Chúa là Cha nếu không có Giáo Hội là mẹ ».

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: