ĐHY ANDRÉ VINGT-TROIS TỐ GIÁC « HÔN NHÂN CỦA MỘT SỐ NGƯỜI ĐƯỢC ÁP ĐẶT CHO MỌI NGƯỜI »

ĐHY ANDRÉ VINGT-TROIS TỐ GIÁC « HÔN NHÂN CỦA MỘT SỐ NGƯỜI ĐƯỢC ÁP ĐẶT CHO MỌI NGƯỜI »

Một « sự gian trá » được vận dụng « cách cấp bách », không có « tranh luận quốc gia ». Bằng những từ ngữ thẳng thắn và không nhượng bộ, ĐHY André Vingt-Trois, chủ tịch HĐGM Pháp, hôm 3.11.2012,  trong diễn văn khai mạc Hội nghị khoáng đại của HĐGM Pháp, đã tố giác dự luật « hôn nhân cho mọi người » được chính phủ dự kiến.

Trong diễn văn chừng 20  phút, ĐHY đã đề cập đến nhiều chủ đề như 50 năm Công đồng Vatican II, khai mạc Năm Đức Tin, sự ảnh hưởng đến việc tổ chức giáo lý của việc cải cách thời gian ở trường học do Bộ trưởng giáo dục mong muốn. Tuy nhiên, chính cung giọng chính trị của bài diễn văn mà người ta mong chờ và giữ lại.

« Một sự biến đổi của hôn nhân »

« Trái với những gì người ta trình bày  cho chúng ta, dự luật liên quan đến hôn nhân không phải đơn giản là một sự rộng mở hôn nhân cho những phạm trù đồng bào mới, đó là một sự biến đổi hôn nhân sẽ chạm đến mọi người. Đó không thể là « hôn nhân cho mọi người » (một công thức lạ lùng mà chắc chắn không cần phải hiểu đúng từng li từng tí !). Đó có thể là hôn nhân của một số người được áp đặt cho mọi người ». ĐHY Chủ tịch đã dằn từng tiếng như thế.

Vì một « cuộc tranh luận quốc gia »

Một lần nữa, ĐHY đã lấy làm tiếc vì không có một « cuộc tranh luận quốc gia » đang khi dự luật của chính phủ bao hàm « những biến chuyển sâu xa của luật pháp của chúng ta mà có thể biến đổi tận căn những hình thái của các mối tương quan nền tảng của xã hội chúng ta ».

Ngài nói tiếp : « Những hậu quả phát sinh từ đó đối với tình trạng dân sự là đủ có sức thuyết phục : phải chăng người ta đã hỏi các công dân liệu họ có đồng ý không còn là cha hay mẹ của con cái họ nữa và chỉ trở thành một cha mẹ (parent) dửng dưng : cha mẹ A hay cha mẹ B ? Vấn đề nền tảng là tôn trọng thực tại phái tính của cuộc sống con người và việc quản lý nó bởi xã hội ».

« Đang khi người ta quy định sự ngang nhau chặt chẽ trong nhiều lãnh vực của đời sống xã hội, thì áp đặt, trong hôn nhân và gia đình nơi mà sự ngang nhau là cần thiết và cấu thành, một cái nhìn về con người mà không nhìn nhận sự khác biệt phái tính sẽ là một điều gian trá làm lung lay một trong những nền tảng của xã hội chúng ta và thiết lập một sự phân biệt kỳ thị giữa các con cái ».

« Báo động các đồng bào của chúng ta »

« Chúng tôi  đã vui mừng, như trong những dịp khác, đặc biệt đối với các luật lệ đạo đức sinh học, mang lại phần đóng góp của chúng tôi vào cuộc tranh luận này. Việc bầu chọn tổng thống và những bầu chọn luật pháp khác không tạo nên một tờ khống chỉ tự động, nhất là đối với những cuộc cải cách động chạm rất sâu xa đến những quân bình của xã hội chúng ta ».

« Vì cuộc tranh luận này vẫn còn chưa được tổ chức, nên ít ra chúng tôi muốn bày tỏ một  số xác tín và báo động cho các đồng bào của chúng ta về tính nghiêm trọng của vấn đề ».

Làm thế nào thực hiện điều đó ?  Chủ đề này là rất nhạy cảm nơi một số người Công giáo muốn các giám mục kêu gọi biểu tình. Hiện nay, HĐGM Pháp chỉ mới dừng lại ở đường hướng được vạch ra trên đây.

Tuy nhiên, dịp điểm báo trong ngày, sau khi đã chỉ ra rằng ngài đã « không ở trong một lô-gíc chiến đấu, nhưng trong một lô-gíc thức tỉnh », ĐHG đã nói thêm rằng : « Nếu các kitô hữu muốn biểu tình, thì điều đó nằm trong những phương thế dân chủ. Nếu họ nghĩ rằng đó là một phương thế tốt để làm cho người ta lắng nghe họ, thì tại sao không ? Đó là trách nhiệm của các quyền lực, các hiệp hội, các nhóm đủ loại để biết liệu cần phải hành động theo cách này không ».

« Những người đối thoại đối với các vị hữu trách chính trị »

« Với tư cách là các giám mục, chúng tôi cố gắng trở thành những người đối thoại đối với các vị hữu trách chính trị và các nghị sĩ. Chúng tôi không do dự kêu gọi sự tự do lương tâm của họ đối với các dự luật và những cuộc bỏ phiếu mà dấn thân còn hơn chỉ là một sự xen kẽ chính trị ».

« Chúng tôi kêu gọi ý thức của họ về công ích mà không bị giảm thiểu thành một tổng số các lợi ích riêng tư nào đó ».

« Chúng tôi không ở trong một sự bảo vệ tôi không biết những đặc ân tôn giáo nào. Chúng tôi nói về những gì chúng tôi cho là thiện ích của mọi người. Chính vì thế chúng tôi không đặt lên trước vấn đề bí tích hôn nhân mà là một ơn gọi đặc biệt, nhưng là chức năng xã hội của hôn nhân không tùy thuộc vào bất kỳ tôn giáo nào ».

Bảo vệ những người yếu thế nhất

Vì chính nhân danh việc bảo vệ những người yếu thế nhất – ở đây, «  tôn trọng các trẻ em/con cái » – mà Giáo Hội đối lập với « hôn nhân cho mọi người ».

« Không người nào có quyền có mạng sống của người đồng loại của mình, dù ở giai đoạn nào của sự phát triển của nó hay của hành trình  của nó và cho dù họ là những người khuyết tật … »

Hội nghị khoáng đại của HĐGM Pháp diễn ra tại Lộ Đức, từ 3-8.11.2011.

Tý Linh

Theo La Croix

Advertisements
%d bloggers like this: